Ilustracja 5:Po lewej zmiany kosztu (dla fotowoltaiki i wiatru w USD za kW, dla baterii w USD/kWh pojemności). Po prawej skala instalacji (dla fotowoltaiki i wiatru w GW, dla baterii w GWh).

Ilustracja 5:Po lewej zmiany kosztu (dla fotowoltaiki i wiatru w USD za kW, dla baterii w USD/kWh pojemności). Po prawej skala instalacji (dla fotowoltaiki i wiatru w GW, dla baterii w GWh).