Ilustracja 4: Prognoza RCP2.6 z 5 raportu IPCC w 2013 r. a zmiany mocy OZE (bez energetyki wodnej). Źródło: RetxinkX

Ilustracja 4: Prognoza RCP2.6 z 5 raportu IPCC w 2013 r. a zmiany mocy OZE (bez energetyki wodnej).

Źródło: RetxinkX