Ilustracja 3: Udział gospodarstw domowych w USA wykorzystujących różne technologie.

Ilustracja 3: Udział gospodarstw domowych w USA wykorzystujących różne technologie.