Rada Europejska określiła zasady i priorytety systemów w unii energetycznej

26 czerwca 2019, 13:15 Alert
Unia Europejska
fot. Wiktor Dabkowski, flickr.com/bankenverband (CC BY-ND 2.0)

Rada przyjęła dziś konkluzje o przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określiła w nich priorytety i zasady kształtowania polityki, która ma doprowadzić do transformacji energetycznej skutkującej utworzeniem przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego.

– W uzgodnionych dziś konkluzjach przedstawiliśmy wizję polityki energetycznej w UE na okres do 2030 r. i na później. Podkreśliliśmy zwłaszcza, jak ważne jest skoncentrowanie naszych działań i zwiększenie inwestycji w zakresie infrastruktury, innowacyjnych technologii oraz łączenia i integracji sektorów. Musimy też zadbać o to, by obywatele i przedsiębiorstwa znaleźli się w centrum transformacji energetycznej. W tym celu należy zagwarantować społeczne poparcie dla tego procesu oraz międzynarodową konkurencyjność branży. Teraz pałeczkę przejmuje Komisja, która ma przygotować nowe wnioski w dziedzinie energetyki – powiedział Anton Anton, rumuński minister energetyki i przewodniczący Rady.

W ramach przygotowań do kolejnej kadencji legislacyjnej Rada zwróciła się w konkluzjach do Komisji, by proponując nowe wnioski ustawodawcze, uwzględniała zasady przedstawione w tekście. Wezwała ją też do dokonania analizy technologii łączenia sektorów i technologii integracji sektorowej i do namysłu nad działaniami, które będą niezbędne, by osiągnąć unijne cele energetyczno-klimatyczne w kontekście ewentualnych zmian zasad UE dotyczących pomocy państwa.

Konkluzje nawiązują do niedawno ukończonego pakietu legislacyjnego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i komunikatu Komisji „Czysta planeta dla wszystkich” określających strategiczną wizję przyszłej unijnej polityki klimatycznej.

Powołują się także na konkluzje Rady Europejskiej w sprawie zmiany klimatu z 13–14 grudnia 2018 r., 21–22 marca 2019 r. i 20 czerwca 2019 r.

Tekst konkluzji Rady przygotowała prezydencja na podstawie debaty, którą ministrowie energetyki przeprowadzili na nieformalnym spotkaniu w Bukareszcie 2 kwietnia 2019 r. Grupa Robocza ds. Energii omówiła go szczegółowo na kilku posiedzeniach, a Komitet Stałych Przedstawicieli – podczas obrad 12 czerwca 2019 r.

Rada Europejska