Reaktory SMR w kogeneracji energii i ciepła przemysłowego. Jest polski akcent

9 lutego 2015, 10:49 Atom

(Atomic Insight/Maciej Górski)

W dniach 14-15 kwietnia w Charlotte, NC odbędzie się piąta konferencja na szczycie na temat małych jądrowych reaktorów modularnych SMR (Small Modular Reactors). W programie konferencji przewidziano dyskusję panelową oraz warsztaty poświęcone integrowaniu reaktorów SMR w bloki mające zapewnić kogenerację, to znaczy wytwarzanie energii elektrycznej wraz z ciepłem przemysłowym o wysokich parametrach temperatury.  Dotychczasowe reaktory jądrowe chłodzone wodą mogą zapewnić parę o temperaturze rzędu 280⁰C, co jest wartością niewystarczającą.  Wysokotemperaturowe SMR  dostarczać będą ciepła technologicznego  o temperaturze dwu-, a nawet trzykrotnie wyższej. Ze względu na niewielką moc rzędu 200-300 MWe reaktory te lokalizowane mogą być w sąsiedztwie kompleksów przemysłowych czy metropolii bez obciążania sieci przesyłowych.

W konferencji  wśród wielu wybitnych specjalistów brał będzie udział również Kajetan Różycki, z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), który będzie reprezentował organizację Europe’s Nuclear Co-generation Industrial Initiative (NC2i) działającą w ramach europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform – SNETP) zrzeszającej ponad 100 firm, instytucji naukowych i organizacji związanych z energetyką jądrową.

Kajetan Różycki zaznajomi uczestników z planami i założeniami kogeneracji w wydaniu europejskim. Prace NC2i nie są całkowicie nieznane za oceanem, bo w ubiegłym roku doszło do nawiązania kontaktów z amerykańską organizacją NGNP Industry Alliance Limited celem zbadania możliwości współpracy w dziedzinie wysokotemperaturowych,  samoistnie bezpiecznych reaktorów IV generacji  SMR w wersji HTGR (High Temperature Gas-Cooled Reactor) chłodzonych helem. Obu organizacjom przyświeca cel wprowadzenia na rynek reaktorów HGTR i rozszerzenia dotychczasowej listy zadań energetyki  jądrowej na zastosowania w najbardziej energochłonnych gałęziach przemysłu.  Na mapie drogowej znajduje się uruchomienie programu budowy demonstratorów nuklearnej technologii wysokotemperaturowej w ciągu 10 lat.

Nad polskim projektem reaktora SMR o nazwie HTR-PL pracuje od października 2013 roku koordynowane przez NCBJ konsorcjum skupiające partnerów zagranicznych i krajowych, wśród których znaleźli się  m. in. Akademia Górniczo-Hutnicza (lider), Prochem, Politechnika Warszawska, KGHM i Tauron. Realizację pierwszego etapu projektu zaplanowano na 30 miesięcy, a budżet wynosi 6,4 mln zł. Nie jest to projekt wielki, ale zamiarem nie jest dostarczanie energii elektrycznej w podstawie  zapotrzebowania krajowej sieci energetycznej, ale w pierwszym rzędzie zapewnienie ciepła technologicznego zakładom naszego przemysłu chemicznego i produkcji nawozów sztucznych. Dla bezpieczeństwa technologicznego i strategicznego tych zakładów HTR-PL może odegrać znaczącą rolę poprzez uniezależnienie ich od dostaw gazu i węgla.