Regulatorzy z Polski i Danii zapewnią pracę Baltic Pipe zgodną z przepisami unijnymi

21 września 2021, 15:45 Alert

Regulatorzy z Polski i Danii podpisali memorandum w sprawie współpracy przy projekcie Baltic Pipe. Konieczność zawarcia takiego memorandum wynika z umowy międzyrządowej w sprawie budowy tego gazociągu między Polską a Królestwem Danii z 2018 roku. Ma ono ułatwić współpracę pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki i jego duńskim odpowiednikiem – FORSYNINGSTILSYNET.

Energinet. Budowa Gazociągu Baltic Pipe w Danii. Fot.: PALLE PETER SKOV
Energinet. Budowa Gazociągu Baltic Pipe w Danii. Fot.: PALLE PETER SKOV

Współpraca polsko-duńska przy regulacjach

– Podpisanie Memorandum of Understanding umożliwi ściślejszą współpracę regulatorów dotyczącą funkcjonowania infrastruktury projektu, która musi działać zgodnie z prawem Unii Europejskiej – podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE. – Cieszy nas fakt zawarcia Memorandum. Postrzegamy to jako ważny krok w funkcjonowaniu Baltic Pipe i wyznaczenie wyraźnych ram dalszej współpracy z naszymi polskimi kolegami – powiedział Carsten Smidt, szef duńskiego regulatora.

W memorandum strony ustaliły m.in., że będą wymieniać informacje o wszelkich okolicznościach i działaniach, które mogą wpływać na prawidłowe wykonywanie prawa Unii Europejskiej w odniesieniu do infrastruktury projektu Baltic Pipe. Chodzi o wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne lub postępowania dotyczące obu operatorów przesyłowych (jak np. zmiany w koncesjach i zezwoleniach, decyzjach przyznających certyfikaty niezależności itp.)

W umowie międzyrządowej z 2018 roku strony ustaliły, że część infrastruktury projektu Baltic Pipe biegnąca od ostatniego suchego spawu na duńskim wybrzeżu przez duńskie morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną i szelf kontynentalny na Morzu Bałtyckim aż do punktu połączenia z polskim systemem przesyłania gazu (czyli interkonektor) będzie stanowiła integralną część polskiego gazowego systemu przesyłowego.

Oznacza to, że będzie on wyłączną własnością polskiego operatora i będzie obsługiwany przez Gaz-System który będzie pełnić funkcję operatora systemu przesyłowego w odniesieniu do interkonektora. Ponieważ decyzją z 28 listopada 2018 roku Duńska Agencja Energii (Energistyrelsen) na podstawie duńskiej ustawy o dostawach gazu ziemnego, przyznała Gaz-Systemowi wyłączenie spod przepisów tej ustawy w odniesieniu do wskazanej powyżej infrastruktury, konieczne stało się ustalenie zasad współpracy DUR i URE w celu zapewnienia funkcjonowania infrastruktury projektu Baltic Pipe zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Podpisane memorandum określa zasady tej współpracy.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on – po raz pierwszy w historii – przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii do Danii i Polski, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Baltic Pipe pozwoli również na dostarczanie gazu z Polski na rynek duński i szwedzki. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m. sześc. z Polski do Danii. Zgodnie z planem gazociąg ma zacząć działać 1 października 2022 roku.

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Baltic Pipe, cała naprzód! Jak będzie wyglądać budowa? (ANALIZA)