WN: Jakie rekompensaty dostanie energochłonny przemysł?

3 lipca 2019, 19:00 Energetyka
przemysł
fot. BiznesAlert.pl

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. System obejmie około 300 przedsiębiorstw. Pierwsze rekompensaty za 2019 rok firmy dostaną jesienią przyszłego roku – pisze Magdalena Skłodowska z portalu WysokieNapiecie.pl.

Na rekompensaty dla przemysłu energochłonnego przeznacza się jedną czwartą dochodów ze sprzedaży rocznej puli praw do emisji CO2. Do tej pory pieniądze te znikały w budżecie państwa. Po wprowadzeniu systemu trafią do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, na konto w BGK, skąd jesienią przyszłego roku popłyną pierwsze wypłaty.

Jak obliczyć cenę praw do emisji CO2

Wysokość kwoty obliczana jest według wzoru, w którym jedną z kluczowych danych jest cena uprawnień do emisji CO2. To ma być średnia arytmetyczna ceny kontraktów terminowych wykonywanych przez dostawę w grudniu roku, za który przyznawane są rekompensaty, od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który przyznawane są rekompensaty. Chodzi o ceny na giełdach Intercontinental Exchange oraz European Energy Exchange. W skrócie: do obliczenia rekompensat za obecny rok weźmie się średnią cenę kontraktów terminowych na grudzień 2019 z całego roku 2018. W przybliżeniu będzie to ok. 16 euro za tonę CO2. Przy takiej cenie CO2 rekompensata w przeliczeniu na 1 MWh wyniesie ok. 38 zł – wynika z oceny szacunków regulacji. Dla porównania od 1 października 2020 r. opłata mocowa wyniesie ok. 40 zł/MWh.

Wysokość wypłat pomniejsza się o kwotę odpowiadającą rekompensatom za 1 GWh energii. Przez to z systemu wyłączone zostaną mniejsze firmy, dla których rekompensaty byłyby za niskie w porównaniu do kosztów włożonych w przygotowanie i weryfikację wniosku. W praktyce lista uprawnionych pokrywać się będzie częściowo z listą odbiorców przemysłowych URE zwolnionych z obowiązku OZE, z tym że obejmie wybrane produkty.

Konieczne oświadczenie

Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensaty w ramach systemu dla sektorów energochłonnych będzie musiał złożyć w ciągu 14 dni deklarację swojemu sprzedawcy energii lub zarządcy rozliczeń. Ma to być oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do tzw. mechanizmu cenowego czyli zamrożonych cen prądu, jakie wprowadziło w grudniu 2018 r. Ministerstwo Energii. Sprzedawca prądu ma obliczać ewentualną należną kwotę zwrotu różnicy ceny, którą ma zwrócić przedsiębiorca – wynika z projektu. Jak zaznaczają osoby uczestniczące w pracach nad projektem, jest top zapis „ostrożnościowy”, podany na prośbę prawników ME. Nikt i tak nie spodziewa się, by energochłonni korzystali z mechanizmu cenowego.

Jakie fundusze przeznaczono na rekompensaty? Do kiedy można składać wnioski? Kto i kiedy będzie wypłacał rekompensaty?  Czy ustawa będzie jeszcze nowelizowana? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl