Jest kolejny rekord produkcji energii słonecznej w Polsce

22 marca 2021, 13:20 Alert

Generacja energii elektrycznej z fotowoltaiki wyniosła 2 248 MWh. Jest to kolejny rekord, poprzedni padł miesiąc temu.

Elektrownia Núñez de Balboa w Hiszpanii fot. Iberdrola
Elektrownia Núñez de Balboa w Hiszpanii fot. Iberdrola

Rekord produkcji energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w poniedziałek 22 marca 2021 roku średnią produkcję między godzinami 10.00 a 11.00 na poziomie 2 180 MWh. Godzinę później między 11.00 a 12.00 padł kolejny rekord i wynosi on 2 248 MWh. Poprzedni rekord odnotowany 22 lutego tego roku wyniósł 1 935,7 MWh. Są to dane szacunkowe, a na oficjalne należy poczekać do komunikatu PSE.

Moc zainstalowana

Warto przypomnieć, że zainstalowana fotowoltaiki w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczyła 4 GW. 1 lutego 2021 roku wynosiła dokładnie 4088,9 MW. To dane operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE, opierając się na przesłanych mu danych.  Z kolei według stanu na koniec 2020 roku łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wynosiła blisko 3026 MW wobec około 1000 MW na koniec 2019 roku. Natomiast łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej przez wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach wyniosła w 2020 roku prawie 1,16 TWh wobec poniżej 0,4 TWh rok wcześniej.

Fotowoltaika z mocą ponad 2 GW

Po godzinie 15.05 PSE potwierdziły wolumen wyprodukowanej energii.

Bartłomiej Sawicki

Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE wzrosła trzykrotnie