Remont Gazociągu Jamalskiego. „Dwie przerwy w dostawach gazu”

28 kwietnia 2016, 06:30 Alert
ważne gaz

(CIRE)

Niemiecka firma Gascade ogłosiła dwie kilkudniowe przerwy w dostawach błękitnego paliwa gazociągiem Jamał-Europa, do których ma dojść w czerwcu i w sierpniu.

Pierwsza z przerw rozpocznie się o godzinie 8:00 7 czerwca i potrwa do godziny 9:00, 9 czerwca. W tym czasie punkt zdawczo-odbiorczy „Mallnow” na granicy Niemiec i Polski ma również zostać poddany pracom konserwacyjnym.

Jednocześnie Gascade przypomina o wcześniej zaplanowanej naprawie sprężarki na stacji Mallnow, która nastąpi w dniach 23 – 26 sierpnia 2016 r., z czym również wiąże się również całkowita przerwa w dostawie gazu.