Resort środowiska przyjmuje ambasadorów Indii i Maroka

22 lipca 2016, 12:00

(Ministerstwo Środowiska)

Wzmocnienie współpracy dwustronnej było jednym z głównych tematów rozmów prof. Jana Szyszko, ministra środowiska, z Ajay Bisaria, ambasadorem Indii oraz Tijani Youns, ambasadorem Maroka. Spotkania te odbyły się 20 lipca w Ministerstwie Środowiska.

Rozmowy z ambasadorem Indii

Spotkanie ministra Jana Szyszko z ambasadorem Indii Ajay Bisaria oraz prezesem Polsko- Indyjskiej Izby ds. Handlu i Przemysłu, J.J. Singh, dotyczyło kontynuacji współpracy pomiędzy krajami, szczególnie w takich obszarach jak: gospodarka odpadami i ściekowa, wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) oraz polityka klimatyczna. Ambasador podkreślił zainteresowanie polskimi, ekologicznymi technologiami, przede wszystkim małymi oczyszczalniami ścieków oraz bioreaktorami. Minister Jan Szyszko zapewnił z kolei, że oprócz wspomnianych przez ambasadora obszarów, Polska widzi także możliwość współpracy dotyczącej ochrony gatunków i bioróżnorodności.

Korzystając z okazji, minister Szyszko podziękował za zaangażowanie rządu Indii w negocjacje Porozumienia Paryskiego. Zostało ono uzgodnione w grudniu 2015 r. podczas konferencji COP21 w Paryżu.

Podczas spotkania odbyły się ponadto rozmowy nt. Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się New Delhi w dniach 5-6 października br. Ambasador Ajay Bisaria zaprosił ministra Jana Szyszko do udziału w tym wydarzeniu.

Rozmowy z ambasadorem Maroka

Dotyczyły one przede wszystkim konferencji klimatycznej COP22, która w listopadzie tego roku odbędzie się w Maroku. Minister zapewnił o pełnym wsparciu i pomocy w przygotowaniu tego wydarzenia. Polska już dwukrotnie gościła konferencje klimatyczne COP – w 2008 r. w Poznaniu oraz w 2013 r. w Warszawie.

Podczas spotkania minister Jan Szyszko podkreślił polskie doświadczenie i dotychczasowe zaangażowanie w proces wypracowania nowego Porozumienia Paryskiego. Wskazał, że Polska doskonale rozumie potrzeby finansowe i technologiczne krajów rozwijających się w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przypomniał również, że to dzięki polskiemu zaangażowaniu udało się do Porozumienia Paryskiego włączyć zapisy dotyczące pochłaniania CO2 przez lasy.

Ambasador Tijani Youns podziękował za wsparcie w przygotowaniach do konferencji COP22. Na potrzeby tego wydarzania w ambasadzie zostało powołany specjalny pełnomocnik, który będzie w stałym kontakcie z Ministerstwem Środowiska.

Podczas spotkania odbyły się także rozmowy nt. gospodarki odpadami. Ambasador Maroka wyraził zainteresowanie polskimi, ekologicznymi technologiami z tego obszaru.