Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety

3 sierpnia 2015, 09:30 Infrastruktura
Kolej_40

W dniu 30 lipca 2015 roku została zawarta umowa między PKP PLK S.A. oraz konsorcjum w składzie: Spółka (Lider), Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.  (Partner) (łącznie określane mianem „Konsorcjum”).

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Konsorcjum kompletu prac związanych z zamówieniem na „Rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”. („Umowa”).

Wartość netto Umowy wynosi 45,9 mln zł, przy czym wartość wynagrodzenia netto przypadające na Spółkę z tytułu ww. Umowy wynosi 27,4 mln zł. Wartość brutto Umowy wynosi 56,5 mln zł.

Termin realizacji przedmiotu Umowy został ustalony na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Źródło: Grupa ZUE