Rogala: Polska Grupa Górnicza obroni i powiększy udział węgla w energetyce

10 maja 2017, 13:30 Alert
PGG
fot. Polska Grupa Górnicza

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Tomasz Rogala przedstawił pięć filarów przyszłości Polskiej Grupy Górniczej w ramach jej strategii do 2030 roku.  Strategia jest budowana w kluczowym momencie, czyli przy zakończeniu konsolidacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku i rozpoczęciu pracy nowego podmiotu, czyli PGG – powiedział prezes. Misja spółki ma zakładać stworzenie największego producenta paliw stałych w Europie.

– Naszym zadaniem będzie dostosowanie się do potrzeb klientów – powiedział Rogala. Jego zdaniem te wymagania będą rosnąć. Paliwo z PGG będzie dlatego musiało „stale podnosić jakość”, a doradcy techniczni mają prowadzić dialog z klientami i ustalić określone warunki współpracy korzystne dla obu stron. – Chodzi także o doskonalenie produkcji i zwiększanie efektywności. To proces ciągły – dodał.

Stałe ma być także szkolenie i utrzymywanie kadry specjalistycznej. – Musimy przedziałać sytuacjom pokoleniowym, w których następują niedobory pracowników – ostrzegł. Rogala zapewnił także, że PGG będzie chronić środowisko i usuwać negatywne skutki dla niego z tytułu pracy spółki.

– Energetyka zawodowa jest klientem kluczowym, gdzie chcemy utrzymać pozycję. Naszym głównym zadaniem będzie zapewnienie stabilnych dostaw paliw – mówił prezes Grupy. – W energetyce cieplnej działania nasze są nakierowane na zwiększenie stanu posiadania w tym sektorze. Chcemy rozwijać wszystkie technologie, które prowadzą do wytworzenia produktu wysokiej jakości, który będzie mógł być konsumowany przez klientów małych miasteczek i konkurować z gazem, czy olejem opałowym.

– Nowe jednostki węglowe będą pracować efektywniej i potrzebować mniej węgla. Jednak nasz udział ma nieznacznie wzrosnąć – powiedział prezes. – W energetyce cieplnej chcemy uzyskać wzrost udziałów z 54 procent w 2017 roku do 77 procent w 2030 roku. To tutaj musimy przedstawić wysokiej jakości węgiel. To główne wyzwanie stojące przed Polską Grupą Górniczą. To główna wartość, na którą chcielibyśmy postawić.