Wysychające Morze Kaspijskie przeszkadza wydobyciu ropy w Kazachstanie

10 kwietnia 2021, 12:00 Alert

Jedno z największych złóż węglowodorów Kazachstanu może zostać zamknięte ze względu na coraz niższy poziom wody Morza Kaspijskiego. Stanie się to jeżeli kraj nie podejmie kosztownych działań. 

Pole Kaszgańskie fot. Petrocouncil Kazakhstan

Problemy płycizny kaspijskiej

Złoże Kaszagan było jednym z największych odkryć złóż ropy naftowej na świecie. Wydobycie rozpoczęło się w 2013 roku, po 13 lat przygotowań. Według szacunków, wydobywalne zasoby ropy naftowej znajdujące się pod dnem Morza Kaspijskiego wynoszą 13 mld baryłek. Wydobycie projektowe sięga 400 tys. baryłek ropy dziennie. Ponadto poza ropą, znajduje się tam duże złoże gazu, którego wydobycie sięga 8 mln m sześc. na dobę.

Już rok po rozpoczęciu wydobycia na tym złożu pojawiły sie problemy eksploatacyjne. Ze względu na wysoką zawartość siarki w surowcu, doszło do licznych mikropęknięć w ropociągach, co wymusiło wstrzymanie wydobycia ropy z tego obszaru. Wydobycie zostało wznowione dopiero w październiku 2016 roku po wymianie blisko 200 km ropociągów.

Obecnie problemem jest wysychające Morze Kaspijskie. W wyniku utraty wody, zmniejsza się i tak niska już głębokość akwenu w tamtym miejscu. Głębokość sięga 3-4 metrów, co stanowi dodatkowy problem przy okresie zlodowacenia (pięć miesięcy w ciągu roku). Taka głębokość utrudnia również żeglugę jednostek obsługujące platformy wiertnicze. Grubość pokrywy lodowej sięga 50-70 cm, co jest spowodowane niskim zasoleniem ze względu na obecność nieopodal ujścia rzeki Wołga.

Od 2005 roku poziom wody w tym miejscu obniżył się o ponad metr.

Aby zaradzić problemowi, operator pola naftowego, spółka North Caspian Operating Company , podjęła decyzję o przeprowadzeniu prac pogłębienia korytarzy żeglugowych w obszarze pola Kaszagan. W ramach prac ma zostać przekopanych łącznie 56 km szlaków żeglugowych o szerokości od 80 do 115 metrów. Dodatkowo w ramach prac powstać ma 10 zbiorników, które pozwolą na zawracanie statkom o średnicy 350-380 metrów. W sumie planuje się usunąć 18,5 mln m sześc. gleby z dna Morza Kaspijskiego. Planowane prace zakończyć się mają w październiku 2022 roku. W innym przypadku, płycizna wymusiła by konieczność permanentnego zamknięcia złoża do 2026 roku.

NCOC/Neftegaz/Reuters/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Dlaczego dostawy ropy przez Ropociąg Przyjaźń wysychają?