Rosatom wydaje na B+R dziennie 1 mln euro

5 sierpnia 2015, 08:15 Alert
elektrownia atomowa

(Neftegaz.ru/Piotr Stępiński)

Jak poinformował podczas letniej szkoły World Nuclear University pierwszy zastępca dyrektora generalnego oraz dyrektor działu rozwoju oraz działalności międzynarodowej Rosatomu Kirył Komorow rosyjska spółka na badania i rozwój wydaje dziennie 1 mln euro.

– Dzisiaj Rosatom jest korporacją, która zrzesza ponad 300 firm działających we wszystkich obrębach cyklu paliwa jądrowego: wydobycie uranu, wzbogacanie, wytwarzanie paliwa jądrowego, produkcja urządzeń elektroenergetycznych, budowa elektrowni atomowej, wytwarzanie energii jądrowej, zaprzestanie eksploatacji obiektów jądrowych, gospodarka odpadami radioaktywnymi oraz zużytym paliwem jądrowym –powiedział Komarow cytowany przez służbę prasową spółki.

– Rosatom wydaje dziennie ponad 1 mln euro na badania i rozwój. Nawet na silniki jądrowe megawatowej klasy mające służyć do dalekich podróży kosmicznych – to także nasz projekt – dodał.

Według Komarowa spółka spodziewa się otrzymać gwarantowane zamówienia na 29 bloków energetycznych w państwach w Europie, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku a także na budowę 9 bloków w samej Rosji.

W 2014 roku wydatki Rosatomu na badania i rozwój (B+R) oraz prace doświadczalno-konstrukcyjne osiągnęły poziom ok. 28 mld rubli. W 2013 roku kwota ta wynosiła 24 mld rubli.

W tym samym czasie wartość zawartych do końca zeszłego roku przez spółkę dziesięcioletnich umów dziedzinie nauki oraz innowacji wyniosła 200 mln dolarów.