Nowy blok jądrowy w Rosji gotowy do pracy komercyjnej

23 sierpnia 2018, 12:30 Alert

W bloku nr 1 elektrowni jądrowej Leningrad II w Sosnowym Borze w północno-zachodniej Rosji zakończone zostały ostateczne testy sprawności urządzeń i jest on już gotowy do podjęcia pracy komercyjnej. Operacja rozruchu nowego bloku jądrowego Leningrad II-1 rozpoczęła się 8 grudnia ubiegłego roku, kiedy pierwsze zestawy paliwa zostały załadowane do rdzenia reaktora. Reaktor osiągnął stan pierwszej krytyczności 6 lutego i blok podłączono do sieci 9 marca 2018 r.

Blok rozpoczął pracę próbną pod koniec marca, podczas której moc reaktora podnoszona była stopniowo do 40 proc., 50 proc., 75 proc., 90 proc. i 100 proc. projektowanej mocy. Na każdym poziomie przeprowadzano szereg badań mających potwierdzić niezawodność urządzeń i bezpieczeństwo eksploatacji elektrowni. Operator elektrowni – RosEnergoAtom zakomunikował w dniu 22 sierpnia, że zakończony został ostatni test wymagany przed rozpoczęciem pracy komercyjnej bloku. Polegał on na jego ciągłej pracy z mocą nominalną przez 15 dni. Do zakończenia tego testu blok Leningrad II-1 wyprodukował 2,2 TWh energii elektrycznej.

“Pomyślnie zakończone testy potwierdziły gotowość techniczną do podjęcia pracy komercyjnej przez blok nr 1” – stwierdził Vladimir Pereguda, dyrektor elektrowni Leningrad. “Wyniki końcowych badań wykazały stabilne działanie wszystkich głównych i pomocniczych urządzeń bloku, systemów bezpieczeństwa reaktora i jego pełnej gotowości do wytwarzania energii zgodnie z projektem”. Dyrektor Pereguda dodał, że osiągnięto ten etap rozruchu bloku na dwa miesiące przed terminem, co było wielkim osiągnięciem całego zespołu pracowników elektrowni.

Gotowość bloku do podjęcia pracy komercyjnej musi jeszcze zostać potwierdzona przez rosyjski urząd regulacyjny Rostechnadzor, a ostateczna decyzja o rozpoczęciu pracy podjęta zostanie przez władze Rosenergoatomu. W elektrowni Leningrad I obecnie eksploatowane są cztery bloki jądrowe wyposażone w reaktory lekkowodne grafitowe (LWGR) typu RBMK-1000 o mocy 925 MWe, uruchomione w latach 1974- 81.

Elektrownia Leningrad II ma być wyposażona w cztery reaktory lekkowodne ciśnieniowe (PWR) typu WWER-1200/V-491 o mocy 1085 MWe. Budowę bloków Leningrad II-1 i 2 rozpoczęto odpowiednio w październiku 2008 i kwietniu 2010 roku. Blok nr 1 ma rozpocząć pracę komercyjną do końca br. i będzie drugim reaktorem typu WWER-1200 uruchomionym w Rosji po reaktorze Nowoworoneż-6, który rozpoczął pracę w roku 2016.

Reaktor WWER-1200 (AES-2006) jest rozwojową wersją reaktora WWER-1000 oferowaną zarówno na rynek krajowy jak i na eksport. Okres budowy wynosi 54 miesiące, przewidywany czas eksploatacji – 60 lat, współczynnik obciążenia – 90 proc. Posiada on obudowę bezpieczeństwa i awaryjny system chłodzenia rdzenia oraz inne pasywne systemy bezpieczeństwa (w tym chwytacz stopionego rdzenia) i systemy sterowania francuskiej firmy Areva. Reaktory tego typu budowane są obecnie w Rosji w elektrowniach jądrowych Leningrad II i Nowoworoneż II oraz w Bangladeszu w EJ Rooppur, na Białorusi w EJ Ostrowiec i w Turcji w EJ Akkuyu.

World Nuclear News/CIRE.pl