Spadek przychodu i zysku Gazpromu w 2019 roku

29 kwietnia 2020, 12:15 Alert

Gazprom opublikował sprawozdanie finansowe z 2019 roku. Wszystkie główne wskaźniki spadły względem 2018 roku. Wzrosło jedynie zadłużenie.

fot. Gazprom

Spada przychód i zysk, wzrasta zadłużenie

Przychód Gazpromu wyniosły 7,66 bln rubli (co oznacza spadek o cztery procent względem 2018 roku) w tym przychód ze sprzedaży gazu wyniósł 3,8 bln rubli (spadek o 12 procent rok do roku). Spadek przychodów tłumaczy się przede wszystkim spadkiem wolumenu gazu sprzedawanego do Europy i pozostałych rynków (o cztery procent lub w nominalnych wartościach o 10,9 mld metrów sześciennych) oraz spadkiem jego cen (średnio o 12 procent w rublach i o 15 procent w dolarach).

Spadki mają związek z ciepłą zimą, pandemią koronawirusa oraz zapełnieniem magazynów gazu w Europie w obawie przed kryzysem gazowym między Rosją a Ukrainą pod koniec 2019 roku.

W wartościach pieniężnych sprzedaż gazu w podziale na poszczególne rynki wyniosła:

  • Sprzedaż gazu w Rosji wyniosła – 970,913 miliardów rubli (plus dwa procent);
  • Sprzedaż gazu w krajach byłego ZSRS – 356,102 mld rubli (plus dwa procent);
  • Sprzedaż gazu w Europie – 2,49 biliona rubli (minus 16 procent).

Zysk netto Gazpromu przypadający na akcjonariuszy spółki na koniec 2019 roku wyniósł 1,203 biliona rubli, co stanowiło o 17 procent mniej niż rok wcześniej. Zysk zmniejszył się o 253,3 mld rubli.

Zadłużenie netto Gazpromu wzrosło rok do roku o pięć procent i w wartości pieniężnej o 153,4 mld rubli i wzrosło do 3,168 bln rubli.

RIA Nowosti/Mariusz Marszałkowski

Przychody Gazpromu spadły o połowę jeszcze przed koronawirusem