Rosja może skorzystać na polityce klimatycznej

29 marca 2019, 12:15 Alert
COP21 Wieża Eiffla 2
Paryż w dniach szczytu klimatycznego, na którym doszło do porozumienia globalnego. Fot. Wikimedia Commons

Polityka klimatyczna może okazać się dla Rosji szansą na dywersyfikację jej gospodarki i zachowanie konkurencyjności produkcji.

W 2017 roku w życie weszło porozumienie paryskie mające na celu wdrożenie Ramowej Konwencji ONZ, w sprawie zmian klimatu i utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza. Mimo, że nie określono w nim konkretnych zobowiązań dla poszczególnych państw co do emisji gazów cieplarnianych, naukowcy odnotowali stabilizację globalnej emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych i będących efektem procesów przemysłowych.

Naukowcy z Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej oraz z WWF przeanalizowali przyczynę tej stabilizacji. Wykazano, że jest to efekt zastępowania węgla gazem, a także transformacji energetyki w kierunku odnawialnych źródeł oraz atomu, w Chinach oraz w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem naukowców okazuje się, że stabilizacja, a nawet redukcja emisji gazów cieplarnianych jest możliwa bez uszczerbku dla wzrostu gospodarczego. – Wbrew powszechnemu przekonaniu redukcja emisji to nie tylko kosztowny proces, ale również wiele korzyści – stwierdził Władimir Potasznikow, pracownik naukowy Centrum Ekonomicznego Modelowania Energetyki w Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej.

Jego zdaniem realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji, zmniejszy zapotrzebowanie na paliwa kopalne, co zdywersyfikuje rosyjską gospodarkę. Natomiast w sytuacji wysokich cen energii pomoże zachować konkurencyjność rosyjskiej produkcji przemysłowej, a także zwiększyć eksport energii oraz innych towarów.

Autorzy badania zauważyli, że Chiny zmieniły model rozwoju na taki, który nie wymaga znaczącego wzrostu emisji CO2. Istnieje jednak zagrożenie, że dzięki postępującej industrializacji i rosnącej liczbie ludności odwrotny proces nastąpi w regionie Afryki Subsaharyjskiej.

W optymistycznym scenariuszu strategia energetyczna Rosji do 2035 roku zakłada wzrost PKB o 80 procent. Ma to nastąpić przy wzroście produkcji energii o 30-35 procent, podczas gdy jej zużycie ma wzrosnąć jedynie o 13-16 procent. Zdaniem naukowców, w celu zwiększenia efektywności energetycznej rosyjskiej gospodarki, redukcji emisji CO2, a także realizacji zapisów strategii energetycznej, potrzebne jest podjęcie szeregu działań.

– Obecnie koszty generacji energii słonecznej oraz wiatrowej mogą być nawet niższe od jej produkcji z paliw kopalnych. Rozwój OZE w Rosji powinien doprowadzić do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Starzejące się moce wytwórcze muszą nieuchronnie albo zostać zastąpione bardziej efektywnymi energetycznie blokami, albo zostać zmodernizowane. To również powinno przyczynić się do zmniejszenia energochłonności PKB – stwierdził Potasznikow.

Według niego istnieje również poważna szansa na to, że państwa importujące rosyjskie towary będą wykorzystywały politykę klimatyczną do wprowadzania ceł na import najbardziej emisyjnych produktów. Teoretycznie taka możliwość powinna zachęcić rosyjskie firmy do celowego podnoszenia swojej efektywności energetycznej oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

RIA Novosti/Piotr Stępiński