Rosja przygotowuje podwaliny pod swój rynek handlu emisjami

8 września 2021, 11:15 Alert
Duma Państwowa fot.Bashabantuy
Duma Państwowa fot.Bashabantuy.ru

Rosyjskie ministerstwo gospodarki przygotowuje akty prawne pod rozpoczęcie funkcjonowania mechanizmu handlu emisjami w Rosji. Ma to być sposób na obejście unijnego podatku CBAM. 

Ministerstwo gospodarki przygotowało pakiet dokumentów dotyczących uruchomienia rynku handlu emisjami w Federacji Rosyjskiej: projekt rozporządzenia rządu w sprawie powołania Krajowego Depozytu Rozliczeniowego na operatora rejestru handlu emisjami, projekt ustawy o wprowadzenie procedury weryfikacji rezultatów projektów klimatycznych oraz nowelizacji ordynacji podatkowej dotyczącej zwolnienia z podatku od obrotu emisjami oraz wydatków firm na zmiany klimatyczne.

Pełne regulacje prawne wprowadzający mechanizm obrotu emisjami na rynku rosyjskim planowane są do wprowadzenia w 2023 roku. Obecnie trwa pilotażowy projekt handlu emisjami na Sachalinie. Wnioski i doświadczenia z tego eksperymentu mają zostać zaimplementowane w ostatecznym kształcie mechanizmu.

CBAM to podatek graniczny od handlu emisjami. Ma dotyczyć tych państw, które w żaden sposób nie regulują emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Rosja dotychczas nie posiadała takiego mechanizmu, co oznacza, że jej eksport zostałby objęty tym podatkiem.

TASS/Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Czy Unia uderzy młotem emisyjnym w Rosję?