Fatalne wyniki finansowe Rosnieftu po pierwszym półroczu

17 sierpnia 2020, 16:00 Alert
sachalin 1
fot. Rosnieft

Zgodnie z międzynarodowym standardem sprawozdawczości finansowej Rosnieft w pierwszym półroczu 2020 roku zanotował 113 mld rubli straty (1,53 mld dolarów). W analogicznym okresie 2019 roku zysk spółki wynosił 325 mld rubli (4,4 mld dolarów).

Ogromne spadki zysku

Spadek zysku w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku był spowodowany pandemią koronawirusa, wojną cenową na rynku ropy oraz dewaluacją rubla. Przychody spółki w pierwszych sześciu miesiącach roku spadły o 33,4 procent do 2,8 bln rubli (380 mld dolarów). Spadek ten w 39,5 procentach spowodowany był obniżką cen ropy na światowych rynkach oraz wolumenów sprzedaży, które odpowiadały za 10,5 procenta zmniejszenia przychodów.

Wydatki inwestycyjne spółki w pierwszym półroczu spadły do 15,8 procent, zmniejszyło się również zadłużenie firmy o 5,3 procent.

EBITDA w pierwszym półroczu spadła o 54,9 procent do 479 mld rubli (6,5 mld dolarów). Wolne zasoby pieniężne zmniejszyły się do poziomu 2,6 mld dolarów, tj. o 41 procent w stosunku do 2019 roku.

Produkcja ropy i gazu idzie w dół

Zmniejszyła się produkcja ropy naftowej i gazu. Rosnieft wydobył 106,5 mln ton ropy w stosunku do 114,3 mln ton w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku. Oznacza to spadek o 6,8 procenta rok do roku. Jest to spowodowane koniecznością dostosowania się do zapisów porozumienia naftowego OPEC+.

Firma zapewnia jednak, że wydobycie można szybko przywrócić do wcześniejszych poziomów jeżeli będzie taka konieczność. Rosnieft miał to osiągnąć za sprawą modernizacji, cyfryzacji i nowym technikom wydobycia.

Spadło również wydobycie gazu ziemnego o 4,9 procent do 31,58 mld m sześc. Jest to spowodowane niskim popytem surowca w czasie koronawirusa oraz wysokimi temperaturami w Europie i Rosji podczas zimy.

Finanz.ru/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Ile naprawdę kosztuje ropa rosyjska? (ANALIZA)