Producenci ropy w Rosji proszą rząd o wsparcie

8 kwietnia 2020, 10:00 Alert

Małe niezależne firmy naftowe działające na terenie Rosji wystosowały apel do władz o odroczenie płatności podatku od wydobycia minerałów (NDPI) – poinformował Kommiersant.

Źródło: pxhere.com

Producenci proszą o pomoc państwa

Kryzys cen ropy ma szczególnie bolesne skutki dla mniejszych producentów ropy na terenie Rosji. Według źródeł Kommiersanta, proszą oni o odroczenie płatności podatku od wydobycia minerałów do czasu, gdy ceny ropy ustabilizują się na poziomie 40 dolarów.

Stowarzyszenie zrzeszające niezintegrowanych pionowo producentów ropy i gazu w Rosji – Assonieft – zwróciło się do premiera Michaiła Miszustina o wparcie mniejszych producentów węglowodorów. Mowa o firmach, których roczne wydobycie nie przekracza 500 tys. ton. Stowarzyszenie Assonieft zrzesza 52 producentów ropy i gazu, którzy wydobyli 10 mln ton ropy w 2019 roku. Wartość ta odpowiada za 1,7 procent całkowitego wydobycia w Rosji. Stowarzyszenie apeluje do władz o odroczenie płatności NDPI za okres od marca do maja, lub w momencie gdy średnia miesięczna cena ropy ustabilizuje się na poziomie 40 dolarów za baryłkę.

Nieopłacalność produkcji

Z listu do Miszustina wynika, że mali producenci ropy będą musieli w kwietniu zapłacić podatek od wydobycia minerałów wynoszący 7,5 tys. rubli za tonę. Przy cenach ropy wewnątrz Rosji, oscylujących w granicach sześciu tysięcy za tonę, oznacza to, że producenci już teraz działają na skraju opłacalności. Analitycy ostrzegają, że jeżeli sytuacja utrzyma się dłużej, a państwo nie zapewni ochrony, firmy te zbankrutują. Problemem jest również niewystarczająca ilość miejsca, aby przechowywać ropę przez kilka miesięcy. Z reguły, mali producenci nie posiadają własnych rafinerii ani składów.

Według prezesa Assonieft Eleny Korzun wiele firm produkujących między 50-100 tys. ton ropy musiało wstrzymać produkcję ze względu na ujemne ceny. Ta sytuacja szczególnie dotyczy regionów Perm, Baszkirii, Tatarastanu i Saratowa. Według analityków Sbierbanku, małe firmy mają znacznie większe koszty operacyjne niż wielcy producenci. Mają również trudności z pożyczkami i kredytami na swoją bieżącą działalność.

Pomoc kosztowałaby rosyjski budżet około 13,5 mld rubli (ok. 178 mln dolarów).

Rząd rosyjski przygotował pakiet pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz firm strategicznie ważnych dla interesu państwa, jednak pomoc ta nie przewiduje odroczeń podatków od wydobycia oraz ceł eksportowych.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Rosyjski minister energetyki mówi o cenach wydobycia ropy w Rosji