Rosja niszczy środowisko na Ukrainie. Straty opiewają na 46 miliardów dolarów

17 lutego 2023, 12:00 Alert

Rosja od czasu pełnoskalowej inwazji zniszczyła 20 procent obszarów chronionych na Ukrainie, trzy miliony lasów ucierpiało podczas działań zbrojnych. Łącznie, dotychczasowe straty środowiska naturalnego Ukrainy zostały oszacowane na ponad 46 mld dolarów – wynika z raportu wpływu wojny na środowisko Ukrainy, którego główne założenia zostały zaprezentowane podczas konferencji ministerstwa klimatu i środowiska i ambasady Ukrainy w Polsce.

Konferencja dotycząca wpływu wojny na środowisko Ukrainy fot. Jędrzej Stachura

Rosja od czasu pełnoskalowej inwazji zniszczyła 20 procent obszarów chronionych na Ukrainie, trzy miliony lasów ucierpiało podczas działań zbrojnych. – Czujemy, że Polska jest razem z nami w tej trudnej sytuacji. Wierzymy, że przy wsparciu partnerów, w tym przede wszystkim Polski, jesteśmy w stanie odbudować nasz kraj, również w kwestii środowiska. Agresja spowodowała straty nie tylko ludzkie, ale również środowiskowe. Skutkuje ona pogorszeniem jakości powietrza w całej Ukrainie. Rosja dokonuje nie tylko ludobójstwa, ale też ekobójstwa – powiedział Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce.

– Całe społeczeństwo ukraińskie jest zaangażowane w monitorowanie zbrodni przeciwko środowisku. Mamy system, który pozwala obywatelom Ukrainy zgłaszać przypadku dewastacji przyrody. Chcemy jak najszybciej zwyciężyć i przywrócić ład w środowisku naturalnym. Ucierpiała kopalnia w obwodzie donieckim, która znajduje się właśnie w tym regionie okupowanym przez Rosję. Wycieki wody z tej jednostki szkodzą środowisku i mogą mieć wpływ na stan Morza Czarnego. Z naszych badań wynika, że bombardowania i miny w tym morzu spowodował śmierć dziesiątków tysięcy istnień. Około 20 procent terytorium Ukrainy jest dotknięte działaniami Rosjan. Nie da się dokładnie określić poziomu zanieczyszczenia powietrza, tysiące kilometrów gruntów jest zanieczyszczone chemikaliami. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zlecił stworzenie platformy, która pomoże mierzyć i monitorować zmiany i szkody wyrządzone środowisku przez Rosjan. Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Obecnie 1/3 terytorium potrzebuje usunięcia min. Tutaj chce również podziękować Polakom, którzy pomagają rozminowywać te tereny – dodał Zwarycz.

Głos w czasie konferencji zabrała również Małgorzata Golińska, główny konserwator przyrody. – Ministerstwo wykonało ekspertyzę w ramach Konwencji Karpackiej, z której wynika, że działania militarne Rosji oddziałują również na środowisko Ukrainy. Rosja dewastuje przyrodę Ukrainy i wykazuje się wielką hipokryzją, gdyż dalej działa w międzynarodowych organizacjach ochrony środowiska. Nie może być tak, że Rosjanie prowadzą tak szkodliwą wojnę, a ich przedstawiciel opowiada z mównicy o działaniach na rzecz przyrody – powiedziała Golińska.

20 procent wszystkich obszarów chronionych Ukrainy zostało dotkniętych konfliktem, szacunkowa wartość strat to 46,15 miliardów dolarów. Trzy miliony hektarów lasów ucierpiało z powodu wojny. W momencie powstawania raportu 105 pracowników administracji obszarów chronionych (5,6 procent wszystkich zatrudnionych) zostało wysłanych na front, dwóch z nich zginęło.

Mariusz Marszałkowski/Jędrzej Stachura

Marszałkowski: Daleka ręka Ukrainy potrzebuje oczu USA