Spadła wartość rosyjskiego eksportu ropy, gazu i węgla. Wzrósł eksport LNG

16 stycznia 2020, 14:00 Alert
Analiza energetyka, finanse, handel fot.  Lorenzo Cafaro/Pixabay
fot. Lorenzo Cafaro/Pixabay

Dochody budżetowe Federacji Rosyjskiej z tytułu eksportu ropy, gazu ziemnego i węgla zmniejszyły się w okresie styczeń-listopad 2019 roku. Porównując do analogicznego okresu w 2018 roku, wzrost wartości i samego eksportu zostało odnotowane jedynie w segmencie LNG oraz energii elektrycznej. Zmniejszył się również udział surowców energetycznych i energii w ogólnej strukturze rosyjskiego eksportu.

Ropa, gaz i węgiel w dół

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Federalną Służbę Celną, dochody ze sprzedaży gazu ziemnego spadły w okresie styczeń-listopad 2019 roku o 15,5 procent w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku do wartości 37,7 mld dolarów. Sam wolumen wyeksportowanego gazu również zanotował spadek o 1,6 procenta do 199 mld m sześc.

W przypadku ropy naftowej, w okresie styczeń-listopad 2019 roku wolumen eksportu ropy naftowej wyniósł 245,8 mln ton, co oznacza wzrost o 3,8 procent w stosunku do 2018 roku. Mimo wzrostu samego wolumenu sprzedanej ropy, dochody rosyjskiego budżetu spadły z tego tytułu, aż o 5,8 procent i wyniosły 111,6 mld dolarów.

O 7 procent zmniejszył się również eksport przetworzonych produktów ropopochodnych. Sprzedany wolumen wyniósł 128, 9 mln ton i pod względem przychodu zmniejszył się o 15,9 procent do 60,7 mld dolarów.

W składzie produktów ropopochodnych zwiększył się eksport benzyny o 12,4 procent do 4,3 mln ton, jak również wartość sprzedaży o 2,4 mld dolarów tj. 5,4 procent.  Spadła natomiast zarówno ilość jak i wartość wyeksportowanego oleju napędowego. W 11 miesiącach 2019 roku za granicę wysłano olej napędowy w ilości 46,5 mln ton, co przyniosło dochód mniejszy o 15,7 procent co stanowi 26,1 mld dolarów.

Zmniejszyła się równie wartość eksportu węgla poza granicę Rosji, przy jednoczesnym wzroście jego ilości. Wartość eksportu węgla przez 11 miesięcy 2019 roku wyniosła 14,7 mld dolarów spadając o 4,5 procent. Fizycznie eksport wzrósł o 3,6 procent do 187,4 mln ton.

https://biznesalert.pl/rosja-historyczny-szczyt-wydobycie-ropa-naftowa-energetyka/

LNG i energia elektryczna w górę

W przeciwieństwie do ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, znaczne wzrosty zarówno wolumenu jak i wartości zanotował eksport rosyjskiego LNG. Przy wzroście wolumenu na poziomie 76 procent względem 2018 roku, do 61,8 mld m sześc., stawka przychodu wyniosła 7,65 mld dolarów i była wyższa o 53,7 procent.

Rosja eksportuje LNG z dwóch terminali skraplających: Sachalin-2, którego udziałowcami są Gazprom (50 procent), Shell (27,5 procent), Mitsui (12,5 procent) oraz Mitsubishi (10 procent) oraz Jamał LNG, którego akcjonariuszem głównym jest Nowatek (50,1 procent) oraz Total (20 procent), CNPC (20 procent) i Fundusz Jedwabnego Szlaku (9,9 procent).

Tak duży wzrost może być jednak efektem tzw. niskiej bazy lat poprzednich. Dwie ciągi skraplające terminala Jamał LNG zostały w pełni operacyjne dopiero w II połowie 2018 roku.

Wzrost eksportu został zanotowany również w sprzedaży energii elektrycznej. Poza granice Rosji sprzedanych zostało 18,4 GW energii za kwotę 842 mln dolarów.

Udział surowców energetycznych oraz energii w łącznym eksporcie towarowym Rosji w 11 miesiącach 2019 roku wyniósł 62,6 procent i spadł o 2,2 procent względem tego samego okresu w 2018 roku.

Federalna Służba Celna FR/Finanz.ru/ Mariusz Marszałkowski