Przerwa dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski. Grafika: ENTSOG.

Przerwa dostaw gazu przez Gazociąg Jamalski. Grafika: ENTSOG.