Rosjanie i Chińczycy chcą wspólnie wydobywać ropę na Syberii

23 listopada 2015, 10:12 Alert

(Finanz/Sputnik News/Kommersant/Patrycja Rapacka/Piotr Stępiński/Wojciech Jakóbik)

Rosyjska spółka naftowa Rosnieft oraz chiński koncern Sinopec mają w planach, do końca 2015 r. podpisać umowę o współpracy w zakresie wydobycia ropy naftowej ze złóż Jurubczeno-Tohomskoje. Strony wyrażają też chęć do dalszej współpracy na obszarze złoża Wankor. Informacje te są zawarte w sprawozdaniu rosyjsko-chińskiej komisji ds. współpracy energetycznej.

– Strony wspierają Rosnieft i Sinopec w dążeniu do podpisania odpowiednich dokumentów do 31 grudnia 2015 roku – ogłosiła w sprawozdaniu Komisja.

Kreml i Pekin chcą także wspierać negocjacje pomiędzy Rosnieftem i firmą Sinopec w zakresie przetwórstwa gazu ziemnego i chemii gazu w taki sposób, by docelowo rozwinąć produkcję tego surowca do maksymalnego poziomu na obszarze Wschodniej Syberii.

3 września 2015 roku Rosnieft i Sinopec podpisali wstępne porozumienie, które zakreśla podstawowe warunki współpracy w ramach eksploatacji wcześniej wspomnianego złoża Jurubczeno-Tohomskoje. Dokument został sygnowany przy okazji wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Pekinie. Umowa przewiduje możliwość nabycia przez Sinopec 49 proc. udziałów w spółce East-Siberian OilGas Company oraz w spółce Tjumennaftogaz. Dysponują one licencjami upoważniających do eksploatacji złóż rosyjskich. Jak wcześniej informowaliśmy, Sinopec ma poważne plany odnośnie współpracy z Rosją, w zakresie wydobycia gazu ziemnego i przetwórstwa tego surowca. Chińska spółka planuje powiększenie swojego portfela zamówień o 9 proc. ze względu na fakt, że gazowe projekty kompensują spadki w sektorze rafinacji ropy naftowej oraz przemyśle chemicznym.

Z kolei złoże Wankor znajduje się pod kontrolą spółki Vankorneft, która jest bezpośrednio zależna od Rosnieftu. Zasoby złoża szacuje się na około 524 mln ton kondensatu ropy naftowej i gazu oraz 106 mld m3 gazu ziemnego. Pole zostało oddane do użytku w sierpniu 2009 r. Złoża Wankor zostały odkryte w 1988 r. Znajdują się 130 km od Igarki w Kraju Krasnojarskim. Na miejscu pracuje Wankorneft – subsydiariusz Rosnieftu.

Czarne złoto jest bezpośrednio transportowane przez rurociąg Vankor-Purope, którego długość wynosi 556 km. 3 listopada 2015 r. informowaliśmy, że Rosnieft liczy także na zaangażowanie Indii w eksploatacje kluczowego złoża ropy. Indyjska firma ONGC chce kupić do 10 proc. udziałów w spółce Wankorneft, która jest odpowiedzialna za wydobycie ze złoża Wankor. Rosnieft przekonuje, że dwie kolejne spółki z Indii również są zainteresowane inwestycją.

– Chociaż pierwotnie ONGC miało przejąć 15 proc. akcji, akwizycją są zainteresowane IOEC, Oil India i Bharat Petroleum – przekonuje źródło agencji TASS. ONGC zgodziło się we wrześniu 2015 r. na zakup 15 proc. akcji w złożu Wankor za 27 mld dolarów. Finalizacja jest zaplanowana na połowę 2016 r. Rosnieft ma zachować kontrolę nad całą infrastrukturą. Rosjanie podpisali także ramowe porozumienie o przejęciu kolejnych 10 proc. akcji projektu, przez chińskie CNPC.

Zaangażowanie Azjatów w projekt jest kluczowe, bo Rosjanie nie mogą liczyć na wsparcie kapitału zachodniego, ze względu na sankcje USA i Unii Europejskiej wobec rosyjskiego sektora ropy naftowej, w tym objęcie nimi bezpośrednio Rosnieftu.

ONGC otrzymało propozycję przejęcia 10 proc. udziału, podobnie jak chińskie CNPC, które już dokonało zakupu akcji za około 1 mld dol. Zasoby morskiego złoża Wankor są szacowane na 500 mln ton ropy i kondesatu oraz 182 mld m3 gazu ziemnego. Szczyt wydobycia ma zostać na nim osiągnięty w 2019 roku i wynieść 500 tys. baryłek dziennie.

W niedalekiej przyszłości Ronieft i Sinopec planują utworzenie wspólnej grupy technicznej, która będzie odpowiedzialna za wydawanie ostatecznych decyzji inwestycyjnych dla obu spółek, przedkładanie stosownych dokumentów oraz wydawanie licencji dla projektów chińsko-rosyjskich.

Więcej informacji:

Rosnieft liczy także na zaangażowanie Indii w kluczowe złoże ropy

Sinopec: projekty gazowe zrekompensują straty związane ze spadkiem cen ropy

Rosjanie dalej nie mogą przekonać Chińczyków do drugiej umowy gazowej

Chiny zaczynają dopuszczać sektor prywatny do poszukiwania złóż węglowodorów