Rosjanie zmniejszają udziały w Azotach. Rząd ochronił spółkę przed wrogim przejęciem

25 maja 2016, 10:30 Alert
Grupa Azoty

(Bartłomiej Sawicki)

Jak poinformowała wczoraj w swoim raporcie bieżącym Grupa Azoty, jeden z udziałowców Grupy, firma Norica, należąca do rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora, zmniejszyła swoje udziały z 20 proc. do 19,7 proc. Sprzedaż akcji Acronu, choć niewielka, mogła być efektem działań chroniących spółkę przed wrogim przejęciem, podjętych jeszcze przez poprzednią ekipę rządzącą.

Jak informuje spółka w komunikacie korporacyjnym w wyniku Transakcji Norica, TrustService, Acron, Subero oraz Wiaczesław Kantor zmniejszyli swój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, co spowodowało zejście poniżej progu 20 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i osiągnięcie przez Norica bezpośrednio i pośrednio, a TrustService, Acron, Subero Wiaczesława Kantora pośrednio ok. 19,7 proc. w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Sprzedaż część akcji może oznaczać, że Kantor nie będzie planował w najbliższym czasie zwiększenia swojego wpływu na chemicznego giganta, mimo że sprzedaż akcji wydaje się niewielka. Działania podjęte przez Rosjanina posługującego izraelskim paszportem mogły być efektem działań jakie podjęty polskie władzę z chwilą, kiedy okazało się, że Kantor oraz podmioty wobec niego zależne, posiadają 20 proc. i zamierzają, mieć swojego człowieka w radzie nadzorczej spółki, i w tym samym wgląd we wszystkie najważniejsze dokumenty spółki. To mogłoby ewentualnie ułatwić Acronowi przejęcie lub zwiększenie udziałów w Azotach. Jeszcze poprzedni ministrowie Skarbu Państwa, działali na rzecz zmiany statutu, by ograniczyć prawa głosu akcjonariuszy innych niż skarb państwa. Za czasów poprzedniej ekipy z ulicy Kruczej, rozpoczęto także prace nad ustawą o kontroli niektórych inwestycji.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację w podmiocie podlegającym ochronie, jest zobowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 5 ust. 2-5 ustawy.
Rada Ministrów na podstawie delegacji ustawowej może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie. Ustawa miała ochronić najważniejsze spółki z udziałem Skarbu Państwa przed wrogim przejęciem. Przewiduje jednak ona możliwość zaskarżenia decyzji do sądu.

Nowa ekipa znowelizowała na początku tego roku ustawę poszerzając katalog sektorów istotnych z puntu widzenia państwa.Na początku maja Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało projekt rozporządzenia, w sprawie listy podmiotów szczególnie chronionych. MSP wpisało na nią KGHM oraz Grupę Azoty. Jak czytamy w uzasadnieniu Grupa Azoty to jedna z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej, obecna w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OX0 i plastyfikatorów. GK Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. GK Grupa Azoty jest największą w Polsce grupą kapitałową branży chemicznej. GK Grupa Azoty dla której podmiotem dominującym jest spółka Grupa Azoty S.A., ma strategiczne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na:

  • bezpieczeństwo żywnościowe: spółki wchodzące w skład GK Grupa Azoty są głównym producentem nawozów w Polsce oraz drugim co do wielkości koncernem nawozowym w Europie. Nawozy mineralne to podstawowy środek upraw rolnych, zaś stabilna sytuacja GK Grupa Azoty gwarantuje pewność dostaw i cen tych produktów, co jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego;
  • bezpieczeństwo energetyczne: GK Grupa Azoty jest największym odbiorcą gazu ziemnego w Polsce. Roczne zapotrzebowanie GK Grupa Azoty na gaz ziemny stanowi około 15 proc. zużycia gazu ziemnego w Polsce.