font_preload
PL / EN
Alert 30 maja, 2016 godz. 7:15   
REDAKCJA

Rosną ceny energii i gazu w Polsce. Najdroższa energia w krajach promujących OZE

Elektrownia Bełchatów Wnętrze elektrowni Bełchatów. Fotografia: BiznesAlert.pl

(Komisja Europejska/Bartłomiej Sawicki)

Ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej dla gospodarstw domowych wzrosły w drugiej połowie 2015 roku średnio o 2,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. W Polsce ceny energii elektrycznej wzrosły o 1,5 proc. Najwyższe ceny utrzymują się w Niemczech i w Danii, gdzie obłożone są największymi obciążeniami podatkowymi. W przeciwieństwie do energii elektrycznej ceny gazu ziemnego spadają w Unii Europejskiej o 1,3 proc. W Polsce jednak wbrew europejskiemu trendowi ceny „błękitnego paliwa” dla przeciętnego odbiorcy symbolicznie, ale jednak wzrosły.

Jak wynika z ostatnich badań Eurostat ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Unii Europejskiej wzrosły w drugiej połowie 2015 roku średnio o 2,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jeśli jednak porównanymy ceny z okresem z przed 7 lat, to w ubiegłym roku cena energii elektrycznej była wyższa od tej w 2008 roku o 33 proc.

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

Ceny energii i gazu dla gospodarstw domowych w euro za 100 kWh. Uwzględniono podatki i inne obciążenia

Średnia cena za 100 kWH kształtowała się na poziomie 21,1 euro. Najniższą cenę za energię elektryczną płacili Bułgarzy. Za 100 kWh płacili oni 9,6 euro. Najwięcej płacili zaś Duńczycy którzy za tą samą ilość energii płacili 30 euro. Niewiele mniej bo 29,5 euro płacili Niemcy. Polaków zaś ta ilość energii kosztowała 14,2 euro. W Polsce ceny energii elektrycznej wzrosły o 1,5 proc. Warto zaznaczyć, że w skład obecnej ceny za energię elektryczną w UE aż 33 proc. stanowią różnego rodzaju opłaty. Co ciekawe, jeśli odjąć wszelkie podatki i naliczane opłaty, to Duńczycy płaciliby za energię elektryczną jedną z najniższych stawek w Unii Europejskiej.

Udział podatków i opłat w ostatecznej cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych znacznie różniły się w poszczególnych państwach członkowskich, Najwyższe obciążenia cen energii zanotowano w Danii (69 proc.), Niemczech (52 proc) i Portugalii (50 proc.), najniższe zaś (do 5 proc.) zarówno na Malcie jak i w Wielkiej Brytanii.

Źródło:Eurostat

Źródło:Eurostat

Średnia cena energii dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2015 roku

We wszystkich państwach członkowskich UE najwyższy wzrost cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pomiędzy drugą połową 2014, a drugą częścią 2015 roku zarejestrowano na Łotwie (+ 26,8 proc.) i Belgii (+ 15,1 proc.), a także w innych krajach: w Bułgarii (+ 6,9 proc.), w Rumunii (+ 6,1 proc.), Holandii (+ 5,8 proc.), we Włoszech (+ 3,8 proc.), Francji (+ 3,4 proc.) i Portugalii (+ 2,4 proc.). Najbardziej zauważalny spadek cen odnotowano zaś na Cyprze (-22,0 proc.), znacznie wyprzedzającym Litwę (-5,8 proc.), w Irlandii (-3,2 proc.), w Estonii (-2,6 proc.), Chorwacji (-1,5 proc.) i Wielkiej Brytanii (-1,4 proc.).

Średnia cena za 100 kWh w drugiej połowie 2015 roku Zmiana cen w procentach*  

Udział podatków i innych obciążeń

w walucie narodowej w euro w PPS Druga połowa 2015 do drugiej 2014
UE 21.1 21.1 +2.4% 33%
Strefa euro 22.1 22.1 21.6 +1.3% 38%
Belgia 23.5 23.5 21.3 +15.1% 22%
Bułgaria 18.7 9.6 20.7 +6.9% 17%
Czechy 350.0 12.9 20.1 -0.6% 18%
Dania 227.0 30.4 22.6 +0.4% 69%
Niemcy 29.5 29.5 28.3 -0.9% 52%
Estonia 12.9 12.9 17.8 -2.6% 26%
Irlandia 24.5 24.5 22.0 -3.2% 19%
Grecja 17.7 17.7 21.7 -0.8% 31%
Hiszpania 23.7 23.7 26.5 +0.1% 21%
Francja 16.8 16.8 15.2 +3.4% 34%
Chorwacja 99.7 13.1 20.7 -1.5% 24%
Włochy 24.3 24.3 24.1 +3.8% 39%
Cypr 18.4 18.4 20.2 -22.0% 20%
Łotwa 16.5 16.5 24.5 +26.8% 34%
Litwa 12.4 12.4 20.6 -5.8% 31%
Luksemburg 17.7 17.7 14.7 +1.7% 25%
Węgry 3 576.9 11.5 20.5 +0.6% 21%
Malta 12.7 12.7 15.8 +1.5% 5%
Holandia 18.3 18.3 16.8 +5.8% 33%
Austria 19.8 19.8 18.3 -0.2% 38%
Polska 59.9 14.2 24.9 +1.5% 22%
Portugalia 22.9 22.9 29.3 +2.4% 50%
Rumunia 58.6 13.2 26.5 +6.1% 29%
Słowenia 16.3 16.3 20.4 -0.1% 31%
Słowacja 15.2 15.2 22.9 -0.4% 19%
Finlandia 15.3 15.3 12.3 -0.5% 34%
Szwecja 175.5 18.7 14.6 +1.7% 36%
Wielka Brytania 15.7 21.8 16.7 -1.4% 5%
Islandia 1 818.4 12.7 9.8 +1.8% 21%
Lichtenstein 19.5 18.0 : -4.0% 13%
Norwegia 132.5 14.3 10.6 -5.4% 31%
Czarnogóra 9.9 9.9 19.9 0.0% 12%
Macedonia 514.5 8.4 20.4 +1.5% 15%
Albania 1 140.0 8.2 19.6 -29.6% 17%
Serbia 777.8 6.5 14.5 +9.8% 23%
Turcja 38.9 12.2 24.9 +4.2% 20%
Bośnia i Hercegowina 16.2 8.3 17.6 +2.7% 14%
Kosowo** 6.1 6.1 : +4.8% 21%
Mołdawia 190.3 8.8 : : 0%

*     w oparciu o ceny w walutach krajowych.

**    Kosowo w ramach Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99.

– Nie dotyczy

: Brak danych

Źródło: Eurostat

Z odwrotną tendencją mamy do czynienia w przypadku średnich cen gazu ziemnego. Przeciętna cena za 100 kWh wynosiła 7,1 euro w drugiej połowie 2015 r. W stosunku do anlaogicznego kresu w roku 2014 cena ta dla gospodarstw domowych spadła o 1,7 proc. W przypadku cen gazu nie odnotowano tak znaczącego wzrostu cen jak w sektorze energii elektrycznej. W stosunku do 2008 roku cena za taką samo ilość energii w drugiej połowie 2015 r. wzrosła o 14 proc. Prawie jedną czwartą (23 proc.) ceny gazu stanowią podatki i różnego rodzaju inne opłaty.

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat

Średnie ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2015 roku z uwzględnieniem podatków i innych obciążeń

Wśród państw członkowskich, ceny gazu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2015 roku wahały się od nieco ponad 3 euro za 100 kWh w Rumunii i na Węgrzech, do prawie 12 euro za 100 kWh w Szwecji.
W porównaniu do drugiej połowy 2014 r., największe spadki odnotowano w Estonii (-22,3 proc.), w Bułgarii (-19,1 proc.), Danii ( -12,8 proc.) i na Litwie (-12,6 proc.). Natomiast największy wzrost zaobserwowano w Rumunii (+ 7,2 proc.) i Szwecji (+ 4,4 proc.)

Household gas prices including all taxes and levies

Średnia cena za 100 kWh w drugiej połowie 2015 roku Zmiana cen w procentach*  

Udział podatków i innych obciążeń

w walucie narodowej w euro w PPS Druga połowa 2015/ druga połowa 2014
UE 7.1 7.1 -1.7% 23%
Strefa euro 7.6 7.6 7.5 -3.4% 29%
Belgia 6.2 6.2 5.6 -4.5% 23%
Bułgaria 7.7 3.9 8.5 -19.1% 17%
Czechy 157.9 5.8 9.1 +1.6% 17%
Dania 57.0 7.6 5.7 -12.8% 57%
Niemcy 6.8 6.8 6.5 0.0% 25%
Estonia 3.8 3.8 5.3 -22.3% 25%
Irlandia 7.2 7.2 6.5 -2.8% 17%
Grecja 7.5 7.5 9.2 -6.0% 19%
Hiszpania 9.3 9.3 10.4 -2.9% 20%
Francja 7.3 7.3 6.7 -3.8% 21%
Chorwacja 34.9 4.6 7.3 -3.8% 20%
Włochy 9.1 9.1 9.0 -4.8% 35%
Cypr**
Łotwa 4.9 4.9 7.2 -0.6% 21%
Litwa 4.4 4.4 7.2 -12.6% 17%
Luksemburg 4.8 4.8 4.0 -6.2% 14%
Węgry 1 099.4 3.5 6.3 +1.0% 21%
Malta**
Holandia 7.7 7.7 7.1 -6.0% 44%
Austria 7.1 7.1 6.6 -2.6% 26%
Polska 21.1 5.0 8.8 +0.4% 19%
Portugalia 9.8 9.8 12.6 -5.5% 23%
Rumunia 15.1 3.4 6.8 +7.2% 47%
Słowenia 6.1 6.1 7.6 -3.9% 29%
Słowacja 5.0 5.0 7.5 -4.6% 17%
Finlandia**
Szwecja 109.9 11.7 9.2 +4.4% 45%
Wielka Brytania 4.8 6.7 5.1 -5.9% 5%
Lichtenstein 10.0 9.3 : -3.8% 18%
Serbia 482.5 4.0 9.0 -9.9% 9%
Turkey 11.0 3.5 7.1 +4.0% 17%
Bośnia i Hercegowina 10.0 5.1 10.9 0.0% 21%
Mołdawia 68.1 3.2 : : 7%

* w ooarciu o narodowe waluty.
** Cypr, Malta i Finlandia nie mają znaczącego rynku gazu dla gospodarstw domowych, więc nie przekazały danych.
– Nie dotyczy
: Brak danych

Źródło: Eurostat

Najniższe ceny gazu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2015 roku zanotowano w Rumunii (3,4 euro za 100 kWh), na Węgrzech (3,5 euro), Estonii (3,8 euro) i Bułgarii (3,9 euro), a najwyższą w Szwecji (11.7 euro), Portugalii (9,8 euro), Hiszpanii (9,3 euro) i we Włoszech (9,1 euro).W Polsce co prawda odnotowano w ubiegłym roku wzrost, lecz był on symboliczny: o 0,4 proc. w stosunku do 2014 roku. Cena za 100 mWh oscylowała wokół 5 euro.