Rosną koszty w spółkach górniczych

5 grudnia 2018, 07:00 Alert

Przed kopalniami węgla kamiennego stoi nowe wyzwanie – rosnące koszty działalności – zwraca uwagę „Parkiet” podkreślając, że ma to szczególne znacznie w sytuacji, kiedy ma to być nadal dominujące paliwo dla naszej energetyki.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Jak informuje gazeta giełdy, po trzech kwartałach koszty Jastrzębskiej Spółki Węglowej były wyższe o 22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W przypadku Bogdanki koszty wzrosły o 16 proc. Dziennik odnotowuje, że spory udział w kosztach obu spółek mają wydatki na pracowników, które w przypadku JSW stanowią połowę kosztów, w Bogdance 26 proc.

Cytowany przez „Parkiet” analityk Noble Securitie Michał Sztabler tłumaczy, że dynamiczny wzrost kosztów spółek węglowych to między innymi efekt drożejących materiałów, usług obcych i wynagrodzeń górników. Jednocześnie według niego, jeżeli spółki będą kontynuowały inwestycje w nowe fronty wydobywcze, należy się spodziewać dalszego wzrostu tych kosztów.

Parkiet/CIRE.PL