ME: Rośnie bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski

7 sierpnia 2017, 13:15 Alert
Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG

Jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii, zarówno dostawy paliw gazowych, jak i polski system gazu ziemnego w 2016 r. funkcjonowały bez zakłóceń. Dokument identyfikuje również szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

Warto zwrócić uwagę, że poziom bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego ulega systematycznej poprawie. Wynika to m. in. z wzrostu płynności polskiego rynku gazu, zakończenia kolejnych inwestycji dywersyfikacyjnych (przede wszystkim terminalu LNG w Świnoujściu) oraz rozbudowy pojemności magazynowych. Opracowany w ME dokument zakłada również, że w kolejnych latach poziom bezpieczeństwa będzie dalej wzrastał, dzięki realizacji planów rozbudowy systemu przesyłowego, a przede wszystkim intensyfikacji prac nad projektem Baltic Pipe, łączącym norweskie złoża z polskim systemem przesyłowym.

Do poprawy bezpieczeństwa dostaw przyczyniają się również zmiany wprowadzone do ustawy o zapasach w 2016 r. Obecnie obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego spoczywa solidarnie na wszystkich importerach gazu ziemnego do Polski, co pozwoli na odbudowę obniżanego w ostatnich latach stanu zapasów obowiązkowych.

Wyzwaniem i potencjalnym ryzykiem dla bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego pozostaje:

  • planowana budowa gazociągu Nord Stream 2,
  • oddalenie przez Trybunał Sprawiedliwości UE skargi na decyzję KE w sprawie gazociągu OPAL wzmacniającej dominującą pozycję Gazpromu w UE,
  • zakończenie przez KE pierwszego etapu postępowania antymonopolowego przeciwko Gazprom bez stwierdzenia łamania prawa konkurencji przez rosyjską spółkę.

Ministerstwo Energii