Rośnie nowy most kolejowy z Polski do Niemiec

5 listopada 2015, 10:40 Alert

(PKP PLK)

Dłuższy, bardziej wytrzymały, bezpieczniejszy i przygotowany do przejazdu większej liczby pociągów – taki będzie nowy most graniczny nad Nysą Łużycką. Na odcinku Bielawa Dolna – Horka za 23 mln zł PLK buduje przeprawę, która za rok zapewni sprawny przejazd pociągów pomiędzy Polską a Niemcami. 

Most jest przeznaczony do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych, kursujących na międzynarodowych korytarzach (o nacisku na oś do 221 kN ) dlatego jego konstrukcja musi mieć solidne oparcie. Do końca roku staną nowe podpory oraz tzw. skrzydła przyczółków. Kolejnym etapem będzie budowa przęseł.

Wykonawca zakończył już prace przy podstawach podpór. To aż 78 żelbetowych pali o przekroju 1 m i długości ponad 10 m. Na nich staną kolejne elementy przeprawy. Wykonane zostały już fundamenty oraz zbrojenia korpusów wszystkich sześciu podpór.

Nowy most będzie wytrzymalszy od starego, o 23 metry dłuższy i o większym prześwicie nad lustrem rzeki. Jednym z głównych efektów prowadzonych prac będzie przywrócenie ruchu dwutorowego. Tory zostaną zelektryfikowane i wyposażone w nowe urządzenia automatyki, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu i pozwoli zwiększyć ilość kursujących pociągów. Nowe tory pozwolą na jazdę z prędkością do 120 km/godz.

 Most zapewni najkrótsze połączenie kolejowe z Wrocławia do Lipska i Berlina. Po modernizacji z przeprawy będzie mogło korzystać w ciągu doby ponad 150 pociągów towarowych.
 Realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budowa mostu nad Nysą Łużycką prowadzona jest równolegle z rozbudową i elektryfikacją linii: Knappenrode – Horka – granica państwa, przez niemieckiego zarządcę infrastruktury kolejowej DB Netz AG. Oba projekty toczą się dzięki dobrej współpracy zarządców infrastruktury kolejowej w ramach polsko-niemieckiej Grupy Infrastrukturalnej.

Projekt mostowy istotnie poprawia sprawność i bezpieczeństwo przewozów na styku polskiej i niemieckiej sieci kolejowej oraz usprawnia połączenia na osi wschód – zachód. Nowy most i wcześniejsza modernizacja lini E 30 Opole – Wrocław – Węgliniec – granica państwa oraz elektryfikacja linii po stronie niemieckiej, stworzą nowe możliwości dla transportu kolejowego między sąsiadującymi krajami. To sprawniejszy przewóz ładunków dla przewoźników towarowych i krótsza oraz bardziej komfortowa podróż dla pasażerów.

 Wartość realizowanego projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja” wynosi około 23 mln zł. Prace potrwają do końca przyszłego roku.