Rośnie produkcja energii z OZE

18 kwietnia 2019, 09:00 Alert
energetyka oze wiatraki
fot. Pixabay

W lutym br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była niższa niż w styczniu o 15 proc. i wyniosła 13,6 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w lutym 2019 r. w Polsce wyprodukowano o 670 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie zmniejszyło się o 3,3 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w lutym br. wzrosła o 68 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w lutym br. było dodatnie i wyniosło 610 GWh – wynika z publikacji Agencji Rynku Energii.

Produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w lutym br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 13,6 TWh, co stanowi spadek o 5 proc. w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w lutym ubiegłego roku. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w styczniu br., w lutym produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 15 proc.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w lutym br. wynosiła 6,4 TWh, co oznacza spadek o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Z węgla brunatnego wytworzono blisko 3,5 TWh, czyli o 14 proc. energii elektrycznej mniej niż w lutym 2018 r. Wzrosła natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE osiągając ponad 2,33 TWh (dynamika 168 r/r) oraz produkcja energii elektrycznej z gazu osiągając blisko 1,1 TWh (dynamika 101 proc. r/r).

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w styczniu 2019 r., w lutym produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o ok. 15 proc. Z każdego nośnika energii wyprodukowano mniej energii elektrycznej. Najmniejszy spadek zanotowały źródła odnawialne (dynamika 97 proc. m/m), największy natomiast węgiel kamienny (dynamika 82 proc. m/m).

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w lutym 2019 r. wyniosła 2,33 TWh, wobec 1,4 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 68 proc. w porównaniu z lutym ubiegłego roku oraz spadek o 3,4 proc. w porównaniu ze styczniem br. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej wzrósł z 15 proc. w styczniu 2019 r. do 17,1 proc. w lutym br. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru, najmniej natomiast z fotowoltaiki. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w lutym br. charakteryzowały się fotowoltaika (dynamika 301 proc. r/r) oraz elektrownie wiatrowe (dynamika 248 proc. r/r), najmniejszą natomiast elektrownie biogazowe (dynamika 90 proc. r/r).

Krajowy bilans energii elektrycznej

W lutym 2019 r. Polska wyeksportowała 0,6 TWh energii elektrycznej, a import do Polski wyniósł 1,23 TWh. Eksport charakteryzował się dynamiką 96 proc. r/r, natomiast import: 115 proc. r/r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w lutym br. było dodatnie i wyniosło 610 GWh.

Import energii elektrycznej w lutym br., w porównaniu ze styczniem br. utrzymał się na stałym poziomie, eksport natomiast zmniejszył się o 39 proc. W efekcie saldo wymiany wzrosło z 183 GWh w styczniu do 610 GWh w lutym.

W materiale wykorzystano dane pochodzące z wydawnictwa Agencji Rynku Energii „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”.

CIRE.PL