Rosnieft proponuje liberalizację eksportu oraz oddzielenie od Gazpromu GTS i magazynów gazu

23 lipca 2015, 07:20 Alert

(RIA Novosti/Piotr Stępiński)

Jak poinformowała wczoraj agencja RIA Novosti w przygotowanej przez Rosnieft alternatywnej koncepcji rozwoju wewnętrznego rynku gazu za racjonalne uważa ona aby do 2025 roku wydzielić system transportu gazu oraz podziemne magazyny surowca oraz przenieść je do odrębnej od Gazpromu spółki.

– Konflikt interesów w ramach Gazpromu będącego z jednej strony monopolistą w zakresie świadczenia usług transportowych a z drugiej największym dostawcą powinien zostać wyeliminowany na poziomie akcjonariuszy poprzez oddzielenie segmentu dostaw gazu oraz podziemnych magazynów od Gazpromu – czytamy w cytowanym przez agencję RIA Novosti dokumencie, które według jej źródeł dotarło do ministerstwa energetyki.

Ponadto w dokumencie jest mowa o tym, że dostęp do przepustowości sieci przesyłu gazu oraz do pojemności magazynów powinien się odbywać na zasadzie aukcji lub zgłoszeń ,,opierających się na dostępie do informacji o wolumenie przesyłanym przez GTS oraz do podziemnych magazynów”.

Poinformowano również, że do 2023 roku Rosnieft proponuje stworzenia mechanizmu pełnej liberalizacji eksportu, przy zachowaniu elementów kontroli państwowej, oraz jego omówienie w ramach grupy roboczej, w której udział wzięliby przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Rosyjska spółka proponuje w 2024 roku przyjęcie odpowiednich przepisów a rok później nastąpiłaby pełna liberalizacja eksportu.

Na chwilę obecną rosyjskie prawodawstwo daje możliwość eksportu gazu poprzez rurociągi tylko Gazpromowi oraz w pełni zależnej od niego spółce Gazprom Export.