Ostrołęka C ma zielone światło na rynku mocy

9 sierpnia 2018, 13:30 Alert
Elektrownia Ostrołęka 1
Elektrownia Ostrołęka

– Nowy blok C w Elektrowni Ostrołęka został zgłoszony do certyfikacji rynku mocy. Nie zgłoszono do tego żadnych pytań, a operator PSE nie miały uwag w tym zakresie – zadeklarował Jacek Kościelniak, wiceprezes spółki Energa, na konferencji wynikowej.

Model finansowania Ostrołęki C „wkrótce”

Pytany na konferencji, kiedy można się spodziewać modelu finansowego dla projektu bloku Ostrołęka C, odpowiedział: „wkrótce”.

12 lipca Elektrownia Ostrołęka, której udziałowcami są Energa i Enea, podpisała umowę z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, czyli generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1000 MW. Podpisanie tej umowy nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP).

Jest umowa o rozbudowie. Będzie zgoda kierunkowa?

Na początku sierpnia Energa podała informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 września 2018 roku, podczas którego ma zostać przegłosowana uchwała w sprawie budowy nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. W porządku obrad NWZ Energi przewidziano głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji nowego bloku energetycznego. Jak wyjaśniono w projekcie uchwały, obecnie projekt Ostrołęka C jest na etapie rozwoju i podjęcie uchwały stanowi jedną z przesłanek, które zgodnie z treścią umowy inwestycyjnej zawartej przez Energę z Eneą, umożliwią wyrażenia zgody na wydanie Polecenia Rozpoczęcia Prac, co z kolei pozwoli na przystąpienie do etapu budowy bloku.

Podjęcie przez walne Energi i Enei uchwał wyrażających zgodę na przystąpienie do etapu budowy jest jednym z warunków głosowania przez wspólników Elektrowni Ostrołęka za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie NTP. Do wydania NTP, poza kierunkową zgodą na przystąpienie do etapu budowy, wymagane są zgody rad nadzorczych Energi i Enei.

Przed zgodą kierunkową podpisano umowę na budowę

12 lipca 2018 roku w Ostrołęce podpisano kontrakt na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MWe. Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. W dniu 12 lipca 2018 roku przedstawiciele spółki celowej podpisali w Ostrołęce umowę z Generalnym Wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Postępowanie wygrało konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS). Wartość oferty konsorcjum to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Blok w Ostrołęce

Generalny Wykonawca, GE Power, ma wybudować w trybie „pod klucz” kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1 000 MWe i sprawności na poziomie 46%. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji.

Wyznaczniki inwestycji to nowoczesne technologie i najwyższe standardy środowiskowe. Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy 1 000 MWe brutto i sprawnością elektryczną o wartości na poziomie 46 procent netto ma być zdaniem spółek realizujących projekt stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii, pracującym w oparciu krajowy surowiec energetyczny. Elektrownia Ostrołęka C ma spełniać wszystkie wymagane standardy emisyjne w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large Combustion Plants, LCP), w tym także standardy wynikające z konkluzji BAT. Grupy: Energa i Enea, realizując wspólnie projekt Elektrowni Ostrołęka C, chcą wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte przez Eneę podczas budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice.

Parametry techniczne projektu:

  • Moc elektryczna 1 000 MWe brutto
  • Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 30 – 103%
  • Wysoka sprawność netto przekraczająca 46%
  • Wysoka dyspozycyjność – docelowo

BiznesAlert.pl/Polska Agencja Prasowa