Rozmowy o losie KHW bez rozstrzygnięcia

31 października 2016, 15:15 Alert
Kopalnia Węgla Kamiennego Centrum w Bytomiu
KWK Brzeszcze

W poniedziałek 24 października br. odbyło się kolejne spotkanie Ministra Energii p. Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego oraz Zarządu KHW S.A. z przedstawicielami organizacji związkowych.

Na spotkaniu Zarząd Holdingu przedstawił projekt modelu funkcjonowania KHW S.A. Według Zarządu model ten pozwala wyprowadzić spółkę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się ona znajduje. Zarząd pokazał jakie radykalne decyzje należy podjąć, by nasza działalność była uzasadniona ekonomiczne. Propozycja ta jest jednym z wielu wariantów. Nad ich wyborem pracuje Właściciel.

Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte

Do priorytetowych zadań, uwzględnianych w opracowywanej restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego, należy znalezienie rozwiązań, które zapewnią zatrudnienie maksymalnej ilości pracowników.

W rozmowach dotyczących przyszłości naszej spółki uczestniczą banki, potencjalni inwestorzy oraz przedstawiciele ministerstwa. Wyniki tych rozmów ministrowie obiecali przedstawić podczas kolejnego spotkania z przedstawicielami organizacji związkowych, koło 20 listopada br.

Konkretne decyzje co do przyszłości KHW S.A. będą efektem rozwiązania wybranego przez Właściciela, czyli przez Ministerstwo Energii, zaakceptowanego przez naszych wierzycieli. Decyzje te muszą być podjęte do końca bieżącego roku.

Wierzymy w skuteczność starań Ministerstwa Energii dla znalezienia najlepszej drogi wyprowadzenia Katowickiego Holdingu Węglowego z katastrofalnej sytuacji, w której znajduje się on obecnie.

Staramy się na bieżąco informować załogę KHW S.A. o rozwoju sytuacji, o konkretnych decyzjach dotyczących całej spółki. Miejscem przekazywania tych informacji są comiesięczne spotkania Zarządu z przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych.

Czeka nas czas skomplikowanych, niełatwych przekształceń. Niektóre rozwiązania mogą okazać się bardzo trudne do zaakceptowania, zwłaszcza gdy patrzymy na historię firmy i na nasze własne losy związane z konkretnymi kopalniami. Wierzę jednak, że proponowana przez Zarząd droga zapewni przyszłość i dalsze funkcjonowanie spółki, choć w mocno zmienionej strukturze.

Katowicki Holding Węglowy