Rozpoczęły się konsultacje taryfy przesyłowej m.in Gazociągu Jamalskiego na 2023 rok

1 września 2021, 10:15 Alert
Modernizacja gazociągu Polska Ukraina
Modernizacja gazociągów blisko granicy Polski i Ukrainy. Fot. OGTSUA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2023 rok. Dotyczą one systemów przesyłowych Gaz-Systemu oraz EuRoPolGazu, właściciela gazociągu Jamał-Europa. 

Konsultacje potrwają do 31 października 2021 roku i będą prowadzone na podstawie art. 28 Kodeksu taryfowego. Dotyczą m.in:

  • poziomu mnożników dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych;
  • poziomu współczynników sezonowych dla krótkoterminowych usług przesyłania paliw gazowych i ich obliczeń;
  • poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG;
  • rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej.

Wymienione wyżej rabaty, mnożniki i współczynniki będą wykorzystywane w rozliczeniach z użytkownikami gazowego systemu przesyłowego w 2023 roku.

Uwagi, opinie oraz propozycje do konsultowanego dokumentu należy zgłaszać na przygotowanym formularzu, przesyłając je na adres: konsultacje.nctar@ure.gov.pl do 31 października 2021 roku.

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski