Jest projekt rozporządzenia o aukcjach OZE na dostawy w 2022 i 2025 roku

23 lipca 2020, 08:30 Alert

Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmian rozporządzenia dotyczącego parametrów aukcji głównej dostaw na 2025 rok oraz aukcji dodatkowych na dostawy w 2022 roku.

Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma Wiatrowa Starza/Rybice PGE. Fot.; Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Aukcje na 2022 i 2025 rok

Zgodnie z wymogami ustawy, operator sieci przesyłowej przedstawił ministrowi klimatu i prezesowi URE propozycję parametrów aukcji głównej przeprowadzanej w 2020 roku oraz aukcji dodatkowych przeprowadzanych w 2021 roku. Projekt rozporządzenia określa parametry aukcji głównej na 2025 rok dostaw oraz aukcji dodatkowych na 2022 rok dostaw.

Prognozowane zapotrzebowanie na moc w aukcji zostało wyznaczone odrębnie dla każdego kwartału roku dostaw. W efekcie wyznaczone zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na 2025 rok dostaw wynosi 2 526 MW.

Parametry

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, rozporządzenie określa parametry najbliższej aukcji wstępnej, parametry najbliższej aukcji głównej oraz najbliższych aukcji dodatkowych. Do parametrów aukcji należą:

  • wielkości wyznaczające popyt w aukcji, tj. zapotrzebowanie na moc, cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, współczynnik zwiększający tę cenę, parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc, dla którego cena osiąga wartość maksymalną oraz parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc, dla którego cena osiąga wartość minimalną
  • cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych;
  • maksymalna liczba rund aukcji;
  • jednostkowe poziomy nakładów inwestycyjnych odniesione do mocy osiągalnej netto warunkujące kwalifikację jednostki rynku mocy jako jednostkę uprawnioną do ubiegania się o umowę mocową wieloletnią;
  • minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw, którego dotyczy aukcja główna;
  • korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii;
  • maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia ósmego grudnia 2017 roku o rynku mocy.

Aukcja główna na rok dostaw 2025 zostanie przeprowadzona przez OSP dnia 14 grudnia 2020 roku, co skutkuje koniecznością wydania projektowanego rozporządzenia do dnia 9 sierpnia 2020 roku.

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej zostało wyznaczone na podstawie wyników probabilistycznej oceny wystarczalności, w ramach której przeprowadzone zostały analizy określonych wariantów założeń oraz zadanych scenariuszy w ramach tych wariantów.

Warianty założeń obejmują moc osiągalną źródeł wytwórczych niebiorących udziału w rynku mocy, występowanie strukturalnych ubytków mocy dyspozycyjnej w wyniku ograniczeń pracy sieci lub trwałych niedyspozycyjności źródeł wytwórczych.

Scenariusze w ramach wariantów dotyczą występowania lat klimatycznych i obejmują:

  • roczny, godzinowy profil temperatury i związaną z tym sensytywność termiczną zapotrzebowania na moc i energię elektryczną,
  • roczny, godzinowy profil współczynników wykorzystania mocy źródeł niesterowalnych, takich jak: elektrownie wiatrowe lądowe i morskie, elektrownie fotowoltaiczne.

Rynek mocy a aukcje OZE

Ministerstwo klimatu uzasadnia, że rynek mocy jest bardzo ważnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w horyzoncie długoterminowym. – Sytuacją oczywistą jest, że im więcej mocy zostanie zakupione na aukcji mocy, tym wystąpi mniejsze zagrożenie dla poprawności bilansu mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Niemniej jednak rynek mocy nie może prowadzić do przewymiarowania KSE, a tym samym przenosić nadmiarowych kosztów funkcjonowania tego mechanizmu na odbiorców energii elektrycznej w kraju. Oznacza to m.in., że przy określaniu parametrów aukcji, szczególnie aukcji głównej, należy prawidłowo uwzględnić rozwój źródeł wytwórczych korzystających z innych systemów wsparcia – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rządowe Centrum Legislacji/Bartłomiej Sawicki

TK: Zmiany opodatkowania wiatraków były niezgodne z konstytucją