Rozporządzenie do ustawy o cenach energii nie jest optymalne, ale “lepszego nie będzie”

18 marca 2019, 06:23 Alert

Według przedstawicieli spółek energetycznych kontrolowanych przez skarb państwa wzory dla rekompensat w rozporządzeniu wykonawczych do ustawy o cenach energii nie są może optymalne, ale “lepszych nie będzie” – czytamy w “Pulsie Biznesu”.

fot. Pixabay

Pozytywny komentarz gazeta otrzymała jedynie od osób związanych z KGHM. Największy odbiorca energii w kraju kupuje ją częściowo na giełdzie. Rozporządzenie też daje mu prawo do rekompensat, co przedstawiciele spółki uznają za rozjaśnienie sytuacji, dotychczas niejasnej.

Osoby, na które powołuje się “Puls Biznesu” zwracają uwagę, na kwestie w rozporządzeniu, które wymagają według nich korekty. Wskazują, że w jednym ze wzorów z niewiadomych przyczyn rekompensata jest pomniejszana o 15 zł (to kwota, o którą rząd zredukował akcyzę na energię).

Rozmówcy gazety mają też uwagi do współczynników odnoszących się do hedgingu i do wartości zielonych certyfikatu. Te pierwsze, ich zdaniem, faworyzują sprzedawców lubiących ryzyko, a te drugie – sprzedawców, którzy mają w grupie wiele zielonych źródeł – czytamy w “Pulsie Biznesu”.

– Zawarte w rozporządzeniu formuły pozwalające na wyliczenie regulowanego poziomu cen oraz poziomu rekompensat dla spółek energetycznych są niezwykle złożone. Wdrożenie rozporządzenia będzie pracochłonne oraz trudne organizacyjnie, wymaga przetworzenia bardzo dużej ilości rozproszonych, ciągle zmieniających się danych o rynku energii. Nie wynika to jednak z błędów przy tworzeniu rozporządzenia, lecz z logiki ustawy zamrażającej ceny energii – ocenił z kolei cytowany przez “Dziennik Gazetę Prawną” Aleksander Śniegocki z WiseEuropa.