Coraz bliżej końca kopalni Ruch Śląsk

1 lutego 2018, 13:45 Alert

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która od czwartku jest właścicielem likwidowanej kopalni Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej, wraz z majątkiem zakładu przejęła także blisko 400 dotychczasowych pracowników Polskiej Grupy Górniczej – wynika z informacji SRK.

Ruch Śląsk, czyli rudzka część katowickiej kopalni Wujek, zakończyła wydobycie węgla w grudniu ubiegłego roku. W środę prezes PGG Tomasz Rogala poinformował o przekazaniu kopalni do spółki restrukturyzacyjnej; w czwartek SRK podała szczegóły tej operacji. Do spółki przeszły 394 osoby pracujące dotychczas w PGG; część z nich ma uprawnienia do skorzystania z ustawowych osłon socjalnych.

Ruch Śląsk to trzynasta kopalnia, która w okresie ostatnich trzech lat trafiła do SRK. Do spółki przekazano ponad 61 hektarów należących do Ruchu Śląsk gruntów położonych w Katowicach, Rudzie Śląskiej i Chorzowie oraz ponad 400 obiektów związanych z działalnością produkcyjną. Ponadto SRK przejęła 1,1 tys. budowli znajdujących się pod ziemią, 1,5 tys. maszyn i urządzeń oraz wyrobiska o łącznej długości 65 km.

Do spółki trafiły także cztery szyby, które do czasu ich całkowitej likwidacji będą wykorzystane do przewietrzania wyrobisk. Najgłębszy z nich łączy powierzchnię z poziomem 1050 metrów.

“Skala przejętego majątku pokazuje zakres zadań stojących przed naszą firmą. Część pozostawionych maszyn i urządzeń może być wykorzystana w procesie odwadniania, co zapewnia bezpieczne funkcjonowanie sąsiednich kopalń” – poinformował w czwartek prezes SRK Tomasz Cudny.

Prezes zapowiedział, że po wykonaniu prac likwidacyjnych i geodezyjnych SRK przystąpi do zagospodarowania majątku dawnej kopalni – część ma zostać sprzedana lub wydzierżawiona. “Będziemy także szukać inwestorów, którzy na kupionych lub wydzierżawionych terenach rozpoczną działalność produkcyjną, tworząc nowe miejsca pracy” – zadeklarował Cudny.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń deklaruje chęć współpracy z gminami górniczymi w procesie rewitalizacji pokopalnianych terenów – chodzi o to, by można było wykorzystać je na potrzeby lokalnych społeczności.

Kopalnia Śląsk wydobywała węgiel przez ponad 40 lat, od 1974 r.; kontynuowała też tradycję kilku kopalń działających wcześniej na tym terenie. Z początkiem 2005 r. została połączona z katowicką kopalnią Wujek, stając się Ruchem Śląsk. Jego przyszłość była jedną z kwestii spornych podczas ubiegłorocznych negocjacji, poprzedzających włączenie do PGG kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. Uzgodniono, że sytuacja zakładu zostanie ponownie przeanalizowana przez zespół złożony z przedstawicieli PGG, strony społecznej oraz ekspertów. Jedną z propozycji przedłużenia żywotności kopalni, którą badał zespół, było połączenie Śląska z pobliskim Ruchem Halemba sąsiedniej kopalni Ruda; ostatecznie nie zdecydowano się na taką możliwość i w grudniu zakład wstrzymał wydobycie węgla.

Do kopalni Ruda przeszła większość, ponad pół tysiąca, górników z Ruchu Śląsk. Z powodu przekształcenia nikt nie traci pracy. Alokacja do innych kopalń objęła w sumie ok. 800 osób. Oprócz pracowników przeniesionych do kopalni Ruda, górnicy trafiają też do innych kopalń PGG. Jak wcześniej informowano, z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta 76 osób, z urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla – 25 osób, zaś z urlopów górniczych – 12 osób. Część pracowników będzie pracować przy likwidacji majątku w SRK.

Polska Agencja Prasowa