Rychlicki: Za wcześnie na ogłaszanie łupkowego sukcesu

28 listopada 2013, 08:29 Energetyka
Stanisław Rychlicki

Wiceminister środowiska Piotra Woźniak powiedział podczas konferencji „Shale Gas World Europe”, że w przyszłym roku w Polsce ruszy komercyjne wydobycie gazu łupkowego, a w ciągu roku, dwóch można się spodziewać przeprowadzenia 100–200 odwiertów. Według „Dziennika Gazety Prawnej” nie wszyscy podzielają jednak jego optymizm.

Prof. Stanisław Rychlicki z Katedry Inżynierii Naftowej AGH uważa, że ogłoszony niedawno sukces odwiertu przeprowadzonego przez firmę San Leon, gdzie przepływy gazu są zacznie większe, niż oczekiwano, nie daje podstaw do tego, by mówić o przełomie. Według prof. Rychlickiego znane są w geologii przypadki bardzo dużych przepływów gazu trwających bardzo krótko, co może mieć również miejsce w przypadku odwiertu San Leon. O przełomie będzie można mówić w sytuacji, gdy duży przepływ gazu będzie występował dłużej – czytamy w DGP.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE