Rz: Umowy gazowe z Rosją pod lupą. Co z kontraktami komercyjnymi?

7 czerwca 2016, 09:45 Alert
Komisja Europejska

(Rzeczpopsolita/CIRE)

Choć ministrowie państw Unii Europejskiej zgodzili się w poniedziałek na wgląd Komisji Europejskiej w międzyrządowe umowy gazowe jeszcze przed ich zawarciem, to jak zwraca uwagę „Rzeczpospolita”, wiele państw UE broni poufności kontraktów komercyjnych.

Zawarte wczoraj porozumienie przewiduje, że wgląd KE do umów międzyrządowych i możliwość wydawania opinii co do ich zgodności z prawem UE, będzie ograniczony do porozumień gazowych. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że pierwotna propozycja KE przewidywała wgląd ex-ante w różne umowy energetyczne, czyli obejmowała np. porozumienia dotyczące dostaw ropy czy energii elektrycznej.

W przyjętym wczoraj porozumieniu zrezygnowano też z możliwości badania przez KE niewiążących prawnie porozumień międzypaństwowych, takich jak np. memoranda, czy inne dokumenty o politycznym znaczeniu, bez wiążących prawnie elementów.
Jednocześnie, co najważniejsze i na co zwraca uwagę „Rzeczpospolita”, KE nie będzie miała możliwości analizowania kontraktów komercyjnych, do których po wprowadzeniu nowych przepisów może trafić większość najistotniejszych zapisów umownych, a w skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której umowy międzyrządowe w ogóle nie będą zawierane.

Co prawda KE złożyła propozycje odnośnie prawa wglądu w umowy z dostawcami, którzy mają więcej niż 40 proc. rynku gazu danego kraju, ale rozwiązane takie spotkało się z krytyką ze strony krajów starej Unii oraz Czech i Bułgarii. Przeciwnicy pomysłu KE powoływali się między innymi na zasadę poufności kontraktów biznesowych.