Rząd chce aby Enea, Węglokoks Kraj i Bogdanka zaangażowały się w naprawę KHW

24 marca 2016, 15:15 Energetyka

Tworzący się plan naprawczy dla Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) zakłada zaangażowanie spółek Enea, Węglokoks Kraj i kopalni Bogdanka, która jednak pozostanie samodzielna – ujawnił w czwartek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Węglokoks przygotowuje obecnie swoją ofertę dotyczącą zaangażowania w KHW; docelowo holding i należąca do grupy Węglokoksu spółka Węglokoks Kraj mogą zostać połączone. Decyzje mają zapaść do czerwca tego roku.

– Jest gotowość Enei do inwestowania w holdingu, natomiast dzisiaj czekamy na to, co zaproponuje nam zarząd Węglokoksu (…). Zależałoby mi, żebyśmy nie później niż do czerwca mogli rozstrzygnąć o losach holdingu, tworząc w miarę czytelną strukturę sektora węgla kamiennego w Polsce – powiedział wiceminister podczas spotkania z dziennikarzami w Katowicach.

Węglokoks Kraj to spółka-córka Węglokoksu, do której należą dwie kupione w zeszłym roku od Kompanii Węglowej kopalnie: Bobrek i Piekary, połączone następnie w jeden zakład.

– Myślę, że docelowo, w perspektywie roku, należałoby pomyśleć o tym, żeby struktura holdingu i Węglokoksu Kraj stanowiła jeden podmiot, bo to jest jeden rynek sprzedaży, a ważne, żebyśmy nie konkurowali między sobą – podkreślił wiceminister, który od środy jest także pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Tobiszowski poinformował, że budowana dla KHW konstrukcja ma powstać z udziałem Enei, Węglokoksu i Bogdanki, jednak podlubelska kopalnia, w której obecnie ponad 60 proc. akcji ma Enea, nie straci samodzielności.

– Bogdanka musi być potraktowana jako podmiot samodzielny ze względu na uwarunkowania, odległość, miejsce działania, na specyfikę i rynek; trzeba zachować pełną autonomię Bogdanki (…). Bogdanka zawsze będzie samodzielna, będzie nią zarządzał zarząd powołany przez Eneę, tak jak dzisiaj – powiedział wiceminister, zapewniając, że ten mechanizm będzie zachowany nawet jeżeli Enea wspólnie z Węglokoksem stworzy strukturę z udziałem KHW.

– Bogdance nie grozi żadna unifikacja, żadne włączenie do holdingu, ale też holdingowi nie grozi włączenie do Bogdanki. To jest uszanowanie tych dwóch rynków – wyjaśnił Tobiszowski.

Obecnie – zaznaczył pełnomocnik – kluczowa jest oferta Węglokoksu, który musi ocenić, na ile stać go na zaangażowanie finansowe w KHW i w jakiej perspektywie czasowej. Węglokoks analizuje teraz wartość holdingu; Enea już to zrobiła, swoje analizy ma także resort Skarbu Państwa.

W lutym tego roku Tobiszowski szacował, że Katowicki Holding Węglowy potrzebuje wsparcia kapitałowego rzędu 400-500 mln zł. Będą to środki, które w dużej części muszą być zainwestowane w przedsięwzięcia rozwojowe w kopalniach, aby można było efektywniej wydobywać węgiel.

KHW należy do trzech największych spółek węglowych. Zatrudnia ponad 14 tys. pracowników w czterech kopalniach. Przedstawiciele holdingu szacują, że widoczne efekty realizowanego programu naprawczego to zmniejszenie kosztów o 540 mln zł w stosunku do roku 2014. Realizując program spółka optymalizowała koszty, zatrudnienie, majątek i wydobycie. Holding nie ujawnił dotąd swoich wyników za ubiegły rok.

Źródło: Polska Agencja Prasowa