Rząd chce odwlec liberalizację cen gazu do 2027 roku

12 lipca 2022, 07:15 Alert

Rząd przedstawił założenia projektu ustawy o bezpieczeństwie gazowym. Zawiera on przedłużenie taryfowanych cen gazu dla gospodarstw domowych do końca 2027 roku.

Dokumenty. Źródło: freepik
Dokumenty. Źródło: freepik

Zgodnie z wpisem do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w trzecim kwartale 2022 rok rząd planuje przyjąć opracowany przez ministerstwo klimatu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Założenia przewidują przede wszystkim przedłużenie do końca 2027 roku obowiązku zatwierdzania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

PAP dodaje, że projekt ma także przewidywać zawieszenie tzw. obliga giełdowego – obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę – w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i 2023 roku przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga. Zakłada się także wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu – czytamy.

Projektowane przepisy mają też wydłużyć z 40 do 45 dni okresu, w którym zapasy obowiązkowe gazu powinny móc zostać dostarczone do systemu gazowego.

Projekt ma również wprowadzać definicję bezpieczeństwa gazowego państwa, wzorowaną na definicji bezpieczeństwa energetycznego, obowiązek uwzględniania planu działań zapobiegawczych w planowaniu rozwoju systemów gazowych przesyłowego i dystrybucyjnych, oraz obowiązek sporządzania planów rozwoju przez operatora systemu magazynowania paliw gazowych – podaje PAP.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Kryzys energetyczny zmusza państwa do oszczędzania surowców