Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie mogła nabywać i magazynować gaz

10 stycznia 2022, 12:00 Alert
Instalacje Gazociągu Jamalskiego Europol Gaz 1
Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Rząd planuje zamrozić ceny gazów dla odbiorców wrażliwych – instytucji użyteczności publicznej. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu zakłada zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla odbiorców wrażliwych, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa zapewniając ciągłość dostaw gazu. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ma otrzymać nowe kompetencje według założeń projektu ustawy dającej jej prawo nabywania i magazynowania gazu 

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z nowymi uprawnieniami

W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym zapewniania ciągłości dostaw gazu ziemnego strona rządowa chce uelastycznić kwestie zakupu gazu. W ramach nowo nadanych uprawnień Agencja Rezerw Strategicznych będzie należała do podmiotów mogących świadczyć tzw. usługę biletową, stanowiącą alternatywną formę realizacji obowiązku utrzymywania zapasu gazu ziemnego w stosunku do zakupu usługi we własnym zakresie w ramach pojemności magazynowych oferowanych przez operatora systemu magazynowania lub utrzymywania zapasu poza granicami kraju.

Ponadto projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowych mechanizmów takich jak rozszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 roku, czy też wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla nowego katalogu odbiorców taryfowych.

Aleksander Tretyn 

Małecki: Zdążymy z Baltic Pipe i Polska będzie uwolniona od Gazpromu