Rzędowska: Clean Energy Hub ma wesprzeć transformację energetyczną w Polsce

22 grudnia 2016, 14:00 Energia elektryczna
clean-energy-hub

KOMENTARZ

Agata Rzędowska

Redaktor BiznesAlert.pl

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Rozwoju będzie wcielać w życie rozwiązania innowacyjne przy pomocy nowego instrumentu. Instrument ten to łącznik, który ma pomóc docierać do przedsiębiorstw chcących realizować innowacyjne przedsięwzięcia.

Clean Energy Hub ma przybliżyć sektor energetyczny do ambitnych celów dotyczących innowacyjności i wyjścia na rynki międzynarodowe. Zasiadający w sali prezesi m.in. Orlen, Lotos, PGNiG, Polska Grupa Energetyczna mają już na koncie szereg podjętych działań. Od tej pory Clean Energy Hub ma być instrumentem, który pomoże w tym żeby podejmowane działania miały wymiar międzynarodowy i pozwalały na wymianę doświadczeń na szeroką skalę. Przybliży małe i duże przedsiębiorstwa i stanie się „pomostem” do działania za granicami polski.
Clean Energy Hub powstał jako odpowiedź na zbadane potrzeby.

„Jest to inicjatywa mająca przyspieszyć rozwój, usystematyzować pewne działania, nadać odpowiednie ramy”, tak o całym przedsięwzięciu mówił minister Michał Kurtyka. „Bariera pomiędzy dużymi i małymi, bariera pomiędzy lokalnymi a zagranicznymi rynkami, bariera pomiędzy biznesem a samorządami, bariera pomiędzy tymi, którzy chcą angażować się w innowacyjność i mają zdolności żeby podnosić konkurencyjność i takimi, którzy tych możliwości nie mają, Clean Energy Hub ma pomóc pokonywać te bariery” dodał minister.

Siedem wskazanych przez ministra obszarów, w których mają się pojawić działania przypisane do CEH to: technologie niskoemisyjne, technologie samochodów elektrycznych, technologie czystego węgla, technologie inteligentnej urbanizacji, technologie gospodarki obiegu zamkniętego, technologie efektywności energii elektrycznej, technologie odnawialnych źródeł energii. Obszary mają się zmieniać, mają ewoluować, bo cały program ma być elastyczny. Polskie przedsiębiorstwa we wszystkich tych sektorach odnoszą sukcesy. Od tej pory mają mieć szansę na pochwalenie się nimi na rynku międzynarodowym.

CEH ma zrzeszać przedsiębiorstwa, ma pomagać budować dialog z samorządami, ma pomagać mapować problemy i wyszukiwać dla nich rozwiązania. Dzięki CEH będą mogły być gromadzone potrzebne informacje a co ważniejsze, będą mogły być także udostępniane.

CEH to trzy filary: Instrument Start in Poland, który ma pomóc przełamywać bariery między małymi i dużymi przedsiębiorstwami sektora energetyki; program akceleracji małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu wsparcie w wejściu na światowy rynek, budowę własnej marki; wyróżnienie liderów ma pomóc docenić te firmy, które działają efektywnie i realizują cele i założenia, które przyświecały twórcom Clean Energy Hub.

Akceleracja małych i średnich przedsiębiorstw ma być na początek najbardziej eksponowany w CEH. Ma się to odbywać w następującej formule: nabór, szkolenia, wyłonienie laureatów i poszukiwanie poprzez dyplomację ekonomiczną konkretnych rynków i działania na misjach gospodarczych.

„Innowacyjność otwiera szanse przed naszą gospodarką” kończył swoje wystąpienia minister Michał Kurtyka. Wspomniał także o kulturowej rzeczywistości, miejscu na budowanie relacji i efektywności działania w oparciu o zaufanie. Administracja co raz lepiej powinna rozumieć procesy gospodarcze, które się dzieją na świecie.