Rzędowska: Kto truje powietrze w polskich miastach? [INFOGRAFIKA]

Produktami spalania, które mają wpływ na występowanie niskiej emisji są: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren oraz dioksyny), metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5 – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl W smogu występują pyły zawieszone PM10 i PM2,5, ale żeby … Czytaj dalej Rzędowska: Kto truje powietrze w polskich miastach? [INFOGRAFIKA]