Sałek: Polska chce aktywnie uczestniczyć w rozmowach o polityce klimatycznej

7 listopada 2016, 13:30 Środowisko

Dziś w Marrakeszu rozpoczyna się 22. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP22). Polskiej delegacji przewodniczy Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Tegoroczny szczyt klimatyczny odbędzie się w dniach 7-18 listopada.

Przez 12 dni w Marrakeszu delegaci z blisko 200 krajów, a także reprezentanci nauki i biznesu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i ekologicznych będą dyskutowali o wdrażaniu Porozumienia paryskiego przyjętego 12 grudnia 2015 r. Paris Agreement to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Paweł Sałek. Fot. Kancelaria Prezydenta
Paweł Sałek. Fot. Kancelaria Prezydenta

– Podczas COP22 po raz pierwszy odbędzie się posiedzenie stron porozumienia paryskiego (CMA), podczas którego rozpoczniemy dyskusję nad realizacją porozumienia klimatycznego. Polska, podczas szczytu w Marrakeszu, będzie aktywnie uczestniczyć w negocjacjach. Szczególnie zależy nam na rozpowszechnieniu naszego postulatu, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

W czasie szczytu polska delegacja przedstawi prezentacje dotyczące leśnych gospodarstw węglowych oraz bezodpadowej energetyki węglowej. Polską delegację stanowią m.in. przedstawiciele przemysłu, nauki, Lasów Państwowych oraz związki zawodowe.

W obradach Segmentu Wysokiego Szczebla (High Level Segment) Polskę reprezentować będzie prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Segment ten będzie miał miejsce w dniach 15-18 listopada.

***

Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC do końca wieku. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Będą one obejmowały m.in. wprowadzanie nowych oraz rozwój istniejących niskoemisyjnych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania. To rozwiązanie zostało wprowadzone do Porozumienia paryskiego dzięki zaangażowaniu polskiego rządu.

Polska ratyfikowała Porozumienie paryskie 7 października 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska