Sałek: Smog w Polsce pochodzi głównie z ogrzewania domów, nie energetyki

24 kwietnia 2017, 11:00 Energetyka

„W Polsce problem jakości powietrza w sposób bezpośredni jest związany ze strukturą zużywania paliw. U nas nadal węgiel jest ekonomicznie najbardziej opłacalnym sposobem ogrzewania i produkowania ciepłej wody użytkowej na własne potrzebny. Niska emisja w pierwszej kolejności powstaje z emisji z domków jednorodzinnych – chociaż nie tylko. Jednak w układzie przemysłowym Polska dokonała ogromnego postępu jeśli chodzi o sprawy związane z jakością powietrza” – powiedział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej podczas debaty „Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia” zorganizowanej przez Global Compact Poland oraz Najwyższą Izbę Kontroli.

Sałek

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa: Środowiska, Rozwoju, Energii oraz  Infrastruktury i Budownictwa w randze Sekretarzy oraz Podsekretarzy Stanu, a także Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele instytucji, eksperci oraz sektor prywatny.- W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju znajduje się cały rozdział dotyczący czystego powietrza. Są tam zawarte zapisy realizowane przez rząd. (…) Z racji tego, że mamy taką strukturę pozyskania paliw, chcemy doprowadzić do tego, aby w dobrym kotle było spalane dobre paliwo. Aktualnie są procedowane dwa rozporządzenia dotyczące standardów jakości paliw i standardów jakości kotłów – powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Wiceminister Sałek zauważył, iż przyczyną zanieczyszczenia w Polsce jest ogrzewanie domków jednorodzinnych węglem oraz brak odpowiedniego planowania urbanistycznego. Pokreślił również, że nie jest to problem dotyczący jedynie Polski, ale też 16 innych krajów europejskich.

Wiceminister wyraził opinię, iż stereotypowe postrzeganie Polski jako kraju zanieczyszczonego jest niesłuszne, ponieważ to nie nasz kraj jest największym emitentem CO2 w Europie. Podkreślił, iż resort środowiska dokłada wszelkich starań, aby poprawić jakość powietrza. Przede wszystkim celem ministerstwa jest rozważna rozbudowa stacji monitoringu i poprawa jakość zbieranych danych, tak aby nie mogły być one kwestionowane.

Podczas rozmowy dyskutowano przede wszystkim nad rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza, koncentrując się na kwestiach związanych ze stanem monitoringu jakości powietrza oraz problematyki rozwoju ciepłownictwa w Polsce. Celem debaty było rozważenie możliwości wprowadzenia efektywnego zarządzania produkcją oraz dystrybucją energii cieplnej w miastach i społecznościach lokalnych.

Ministerstwo Środowiska