Sang Don Kim: Koreańska oferta jądrowa dla Polski ma przewagę konkurencyjną nad innymi (ROZMOWA)

23 lutego 2021, 07:31 Atom

– Wierzę, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o sukcesie budowy elektrowni jądrowej są typ reaktora, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość realizacji projektu w terminie i w ramach budżetu. Jako godny zaufania dostawca technologii jądrowej, KHNP ma pod tym względem przewagę konkurencyjną nad innymi dostawcami i wierzymy, że polski rząd podejmie rozsądną decyzję – mówi Sang Don Kim, wiceprezes, dział rozwoju biznesu w KHNP.

Fot. Sang Don Kim. Grafika: Gabriela Cydejko
Fot. Sang Don Kim. Grafika: Gabriela Cydejko

BiznesAlert.pl: Jaka byłaby rola KHNP w polskim programie jądrowym? W jaki sposób KHNP mógłby współpracować z innymi firmami?

Sang Don Kim, KHNP: Dla polskiego programu jądrowego przewidziane są  reaktory trzeciej generacji, a flagowy koreański reaktor APR1400 spełnia wszystkie wymagania. W oparciu o naszą zaawansowaną technologię i wysoki poziom bezpieczeństwa uzyskaliśmy certyfikację dla APR1400 od europejskiej organizacji technicznej European Utility Requirements (EUR) w 2017 roku oraz aprobatę (design certification) od amerykańskiej Nuclear Regulatory Commission (NRC) w 2019 roku. Dzięki temu technologia dostarczana przez KHNP spełnia kluczowe wymagania międzynarodowe. APR1400 jest owocnym rezultatem doświadczenia zebranego dzięki naszym długoletnim wysiłkom konstrukcyjnym i operacyjnym, jak również urzeczywistnia wartości naszej firmy. Certyfikowany przez EUR reaktor posiada zaawansowane cechy bezpieczeństwa, w tym pasywne systemy bezpieczeństwa, ochronę przed katastrofami dużych samolotów oraz rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mamy 50-letnie doświadczenie w budowie elektrowni jądrowych oraz zdolność do budowania na czas i w ramach budżetu. KHNP i rząd koreański są żywo zainteresowane polskim programem jądrowym, jesteśmy w pełni przygotowani do udzielenia wsparcia poprzez rozwiązanie finansowe i pakietowe. KHNP zorganizował konferencje z polskim firmami w 2018 i 2019 roku. Nie szczędzimy wysiłków, aby zapewnić rozbudowany łańcuch dostaw dla polskiego projektu poprzez możliwość współpracy z ponad 70 lokalnymi firmami w różnych sektorach, w tym Energoprojekt Warszawa i Katowice w zakresie projektowania i inżynierii, Polimex Mostostal z sektora budowlanego, Elektrobudowa w zakresie  energetycznym i ZRE Katowice w sektorze przemysłowym.

Co z współpracą długoterminową? Czy planują Państwo pozostać w Polsce po wybudowaniu reaktora jądrowego?

Od planowania do zakończenia budowy elektrowni jądrowej potrzeba 10 lat. Cykl życia jednostki APR1400 wynosi 60 lat. Oznacza to, że budowa elektrowni jądrowej będzie wymagała koordynacji działań w wielu regionalnych sektorach i w różnych branżach. Weźmy za przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rozszerzyliśmy tam naszą współpracę poza przemysł jądrowy. Nasz rząd promował współpracę w dziedzinie przemysłu obronnego i wymianę kulturalną. Biorąc pod uwagę charakter przemysłu jądrowego, uważam, że współpraca może być kontynuowana przez bardzo długi okres – od 70 do ponad 100 lat.

Jaka byłaby rola KHNP przy tworzeniu kadr dla energetyki jądrowej w Polsce?

Eksploatacja elektrowni jądrowej wymaga wysoko wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym bardzo ważne jest szkolenie i kształtowanie profesjonalnych kadr. Rozbudowany program rozwoju zasobów ludzkich musi wdrażać inicjatywy w zakresie szkolenia pracowników na wczesnym etapie projektu. Firmy i środowiska akademickie muszą wdrożyć takie programy. Korea włożyła ogromny wysiłek w opracowanie programu rozwoju zasobów ludzkich przy budowie pierwszych elektrowni jądrowych. Miało to również duże znaczenie przy realizacji takiego projektu jak elektrownia Barakah w ZEA. KHNP i przemysł jądrowy w Korei nawiązały silne więzi z polskimi instytucjami akademickimi. Podpisaliśmy szereg porozumień (MOU) z prestiżowymi uczelniami w Polsce: Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą, aby współpracować w wielu dziedzinach, takich jak wspólne badania i wymiana studentów. W oparciu o tę współpracę zorganizowaliśmy 4 lutego tego roku seminarium dotyczące rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy Koreą a Polską, z udziałem m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki, PGE. Wydarzenie było nie tylko okazją do wymiany wiedzy na temat interesujących programów szkoleniowych obydwu krajów, ale także do wzmocnienia więzi w dziedzinie edukacji. Liczymy na dalszą tego typu współpracę w najbliższej przyszłości.

Jaki może być udział KHNP w programie finansowania polskiej elektrowni jądrowej? Toczą się rozmowy z Amerykanami i Francuzami. Czy chcą Państwo rzucić wyzwanie ich propozycji, czy może nawiązać z nimi współpracę?

Doskonale rozumiemy znaczenie kwestii finansowania elektrowni jądrowej. Mając to na uwadze, KHNP planuje zaproponować rozsądne rozwiązanie finansowe, które będzie odpowiadało potrzebom polskiego programu jądrowego, z uwzględnieniem wszystkich wytycznych OECD. Rozumiemy, że Polska życzy sobie 49-procentowego zaangażowania dostawcy. Dzięki współpracy pomiędzy rządem koreańskim, agencją kredytów eksportowych i globalnymi instytucjami finansowymi możemy zapewnić finansowanie odpowiadające potrzebom Polski i jesteśmy gotowi do podjęcia dyskusji z polskimi władzami na temat modelu finansowania, który będzie odpowiadał naszym wspólnym interesom. Jednakże, jeśli chodzi o rozwiązanie finansowe, jest wiele kwestii, które należy poruszyć i przedyskutować. Dlatego też mamy nadzieję na pogłębioną dyskusję z polskim rządem i firmami w przyszłości.

Na koniec chciałbym podziękować za możliwość wypowiedzi przed polską publicznością. Jestem przekonany, że mamy wzajemny szacunek dla sektora energetyki jądrowej i kultury. Przez lata naszej przyjaźni w naturalny sposób rozwinęliśmy nasze zainteresowanie budową polskiej elektrowni jądrowej, a wasz kraj niedawno podjął decyzję o budowie i wdrożeniu tego rodzaju energetyki. Jestem przekonany, że projekt budowy elektrowni jądrowej może stać się fundamentem dalszego rozwoju naszych strategicznych relacji. Wierzę, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o sukcesie budowy elektrowni jądrowej są typ reaktora, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zdolność do realizacji projektu w terminie i w ramach budżetu. Jako godny zaufania dostawca, KHNP ma pod tym względem przewagę konkurencyjną i wierzymy, że polski rząd podejmie rozsądną decyzję.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik

Koreańczycy pozostają w grze o atom w Polsce