Saryusz-Wolski: Europa musi uodpornić się na szantaż gazowy

14 września 2016, 09:45 Energetyka
Jacek Saryusz-Wolski

Komisja Spraw Zagranicznych (AFET) Parlamentu Europejskiego poparła przytłaczającą większością głosów opinię posła Jacka Saryusz-Wolskiego do rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Przyjęty dokument zakłada m.in. wzmocnienie regionalnych mechanizmów solidarności energetycznej oraz zwiększenie przejrzystości umów gazowych.

– „Bez przejrzystości, czyli wykluczenia tajnych umów, trudno jest mówić o budowie jednolitego rynku energii. Musimy mieć pewność, że o cenie gazu decyduje rynek, nie zaś względy polityczne. Tylko wtedy możemy zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich europejskich firm, w konsekwencji zaś – tanią i stabilną energię dla konsumentów” – powiedział autor opinii, Jacek Saryusz-Wolski. By zapewnić zgodność kontraktów gazowych z przyjętym prawem, opinia wyposaża Komisję Europejską w mechanizmy weryfikacji umów.

Europosłowie podkreślili też, że gaz ma znaczenie geostrategiczne a dywersyfikacja źródeł dostaw jest konieczna w celu wzmocnienia roli Unii Europejskiej w polityce zagranicznej.

– „Dopóki jesteśmy podatni na szantaż energetyczny, dopóty nie będziemy w stanie prowadzić prawdziwie niezależnej polityki zagranicznej” – skomentował Jacek Saryusz-Wolski. – „Przesył gazu opiera się na współpracy dostawców, krajów – odbiorców oraz państw tranzytowych. Dlatego tak ważne jest otwarcie na państwa Wspólnoty Energetycznej, które, po przyjęciu prawa Unii Europejskiej, mogą być objęte mechanizmami solidarnościowymi. Dotyczy to między innymi Ukrainy”- dodał.

W październiku, rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu będzie rozpatrywane przez Komisję Przemysłu, Badań i Energii (ITRE), gdzie rolę sprawozdawcy pełni przewodniczący tej komisji, poseł Jerzy Buzek.

Źródło: Europejska Partia Ludowa