Sawicki: Odkrycie łupkowe San Leon Energy daje duże nadzieje

21 sierpnia 2013, 16:20 Energetyka

KOMENTARZ

Bartosz Sawicki,

Klub Jagielloński, Gazlupkowy.pl

Udany test diagnostyczny na odwiercie Siciny – 2 wykonanym na koncesji Góra, daje duże nadzieje na wydobycie w przyszłości gazu niekonwencjonalnego. Według San Leon Energy właściwości odwiertu są tożsame do najbardziej perspektywicznych złóż w USA. Jeśli te informacje się potwierdzą byłaby to pierwsza od dłuższego czasu informacja pokazująca duży potencjał polskich łupków. Wyniki badań posłużą przygotowaniu się koncernu do wykonania szczelinowania hydraulicznego.

Koncern podaje, że wyniki drugiego testu diagnostycznego wskazują na dużą przepuszczalność formacji, większą o 1000 razy niż pierwszy test wykonany w maju. Koncern traktuje złoża bardzo poważnie i myśli o ich eksploatacji w przyszłości. Już w marcu tego roku koncern zawarł strategiczną umowę partnerską z Halliburtonem na współpracę przy wydobyciu złóż na Dolnym Śląsku. Jednak prace na odwiercie wciąż trwają, decydujące dane o wielkości złoża powinny pojawić się po przeprowadzeniu szczelinowania hydraulicznego.

Koncesja Góra w województwie Dolno Śląskim  jest jedną z najbardziej perspektywicznych obszarów poszukiwawczych irlandzkiego koncernu. Według spółki, odwierty wykonane w zeszłym roku na trzech sąsiadujących ze sobą koncesjach: Góra, Wschowa oraz Rawicz, pozwoliły oszacować złoża na ok. 290 mld m3. Przedgórze Sudeckie jest jednym z  czterech basenów na którym prowadzone są prace poszukiwacze w Polsce. To drugi po basenie pomorskim, obszar z  największą ilością gazu niekonwencjonalnego. Potencjalne złoża gazu łupkowego jak i gazu zamkniętego w południowo-zachodnim basenie karbońskim sięgają ponad 700 mld m3. Łupki dolnego karbonu na Przedgórzu Sudeckim są na głębokości od 2 do 5 do km, dlatego tez proces poszukiwaczy jest długotrwały i złożony. Budowa geologiczna w porównaniu do innych obszarów nie jest skomplikowana. Niemniej jednak wciąż brakuje dobrze opracowanych badań sejsmicznych terenu by z całą pewnością stwierdzić iż ewentualnie wydobycie odbędzie się bez żadnych niespodzianek.

Udany test diagnostyczny pokazuje duży potencjał polskich łupków. Irlandzki koncern jest jedną z niewielu firm, który intensyfikują swoje prace poszukiwacze. Najlepszym dowodem są udane wyniki odwiertu Siciny -2. Również na innych koncesjach firmy prace idą do przodu i skutkuje to obcującymi rezultatami w kontekście planowanego wydobycia. Jednak informacja ta nie wpłynie na przyspieszenie prac poszukiwawczych w Polsce. Jak do tej pory wykonano 48 odwiertów. Koncerny zdają sobie sprawę, że w polskich łupkach jest gaz. Słabnące tempo prac nie wynika z nie najlepszych wyników przeprowadzonych odwiertów a trwających negocjacji między rządem a branżą łupkową. Pracę poszukiwacze powinny przyspieszyć jak tylko nowelizacja ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze zostanie uchwalona. Obecnie koncerny czekają i obserwują losy procedowanej właśnie ustawy.