Zmiany klimatu spowodowane przez człowieka. Grafika: IPCC

Zmiany klimatu spowodowane przez człowieka. Grafika: IPCC